abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26


Etiket Bulutu

İstanbul Özel Ders öz tahta biyoloji ders kitabı inceleme unesko peki iç dünya tenisçi doğrulma baht hitit alfabesi çiçekçilik beyaz gemi özet kredi kalem su gücünün ekonomik etkileri asprin artın akşam akce karar verme surecleri öglena mantık organon anadolu hisarı pansuman 1.dünya savaşı genel sonuçları eşraflık motor sistemi 2000 ekonomi istatistik 3. sınıf ünite planları iletilme gülmek wan prosestat 11 eylül saldırıları misafir odası afrika kıtası kadrolaşma element ve bileşikler gıdıklama birleştirmek melasın eşey tekniker doğal hukuk anlayışı 10 yıl nutku ortak iyon nedir şefik olasılı Afgan aracları bilgi gösterge bu gün iş yarın bırakma mermer kalitesi tekstilde verimlilik analizi barbaros lisesi yama ham madde nedir geri besleme temettü dış tehtidler cihangir sessizleşme kayıt koymak canlılar dünyasını gezelim 2. derece denklem dünyanın şekli ile görüşler asit baz tepkimeleri atatürkün insan hakları canlılar değişiyor çivi yazısı kayıtım makine mühendisliği organizasyon staj işi düşmek örs kemiği diş ünsüzü vak vak kutsal kitap nedir hizmet pazarlaması veri kaynakları ışık çanağı rusya federasyonunun asya kesimindeki özerk cumhuriyetler ön türeme yardak nüktedan hipnoz takma sümbüle türk beşleri elevatör beyde bağı giyim teknikleri ülkemizdeki hidroelektrik santralleri çok katlı sistemler erozyon ve korunma asitleme yaprak arıları çevreye dost motorlar yalnız efe ne zaman yazılmıştır habis vahyolunmak


REKLAM KAVRAMI


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 5 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 100621 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

REKLAM KAVRAMI Sanayi Devrimi’nin arkasından yaşanan kitlesel üretim ve tüketim, kırdan kente göç, nüfusun artması ve değişen işletme yapılarının sonrasında;modern pazarlama kavramı klasik pazarlamanın yerine geçmiştir. Modern pazarlamanın çalışmalarıyla birlikte reklam kavramı da yeni bir boyut kazanmıştır. Reklam modern endüstriyel dünya içinde gelişmekte olan ve gelişmiş toplumlara ait bir olgudur. Bu toplumlar içinde reklamın işlevselliği ya da ona duyulan gereksinim, üretilen mal ve hizmetlerin, üretildikleri mekanın dışında kalan yerlere ulaştırılması ve aynı içeriğe sahip ürünlerin çoğalması sonucunda, ürünün diğerlerinden farklılaştırılması sırasında olmuştur. Reklam, ürün ve hizmetle ilgili enformasyon içeren ve bu enformasyonun ikna edici bir şekilde pazarlamanın alt bileşenlerinden teki olarak hedef kitlelerini belirleyip ona göre bu enformatik bilgiyi medyadan yer ve zaman alarak gelişen bir olgudur. Reklam: Amerika Pazarlama Birliği’nin (american Marketing Association)kullanılmasını önerdiği tanım: “Reklam, bedeli belirli bir şahıs ya da firma tarafından ödenerek yapılan, mal ve hizmetlerin kişisel olmayan yöntemlerle kamuya sunulması ve bunların kamu idinde saygın noktaya yükseltilmesi amacıyla girişilen eylemlerdir.” Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımında reklamın belli başlı özellikleri ortaya çıkmaktadır. a) Reklamın bir bedel karşılığında yapılması. (Haber amacıyla yayınlanmamış olması yani tanıtım kapsamı altında gerçekleşmemiş olması ve kamu yararına hazırlanmış kampanyaya gönüllü gönüllü katılımın dışında olması.) b) Reklam yapan firmanın / kişinin belli olması.(Reklamı propagandadan ayıran özelliktir. Tutum ve kanaatleri değiştirme açısından reklam, propagandaya benzer fakat; reklamda kaynak bellidir. Propagandada ise kaynak anonimdir, bilinmez. Fakat,genellikle kamu yararına oluşturulan kampanyalarda mesaj kaynağının belli olmaması gibi bir durum söz konusudur.) c) Reklam kitle iletişim araçlarıyla yapılır.(Yüz yüze olmayan fakat onda olduğu gibi ikna edici kişisel olmayan sunuş.) d) Reklamlarda ürün, hizmet ya da düşünceler hakkında bilgi verir.(Bu tanımın gerçekliğini, reklamın satışların geliştirilmesinde yararlanılan bir teknik olduğunu anlayabiliriz. Reklam burada somut ürün, soyut ürün ve belli bir düşünceye odaklanılması sonucunda talep yaratılmasını sağlamaktadır.) Frank JEFKİNS ise, reklam tanımını “bir ürün ya da hizmeti en az maliyetle, doğru seçilmiş hedef kitleleri ikna etmede en etkili satış mesajı sunmak ya da hizmetleri satmak amacıyla kullanılan faaliyetler bütünü”olarak tanımlamıştır. Reklam, doğrudan doğruya satmaktan çok hitap ettiği kitleyi satın almaya hazırlayan ve satın alma fiiline hazırlayan bir araçtır. Henüz alıcı halinde olmayan kişileri müşteri durumuna getirmeye yarar. Burada üzerinde durulması gereken önemli nokta “Reklamın tek başına ürün veya hizmetin satışını... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.