abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26


Etiket Bulutu

İstanbul Özel Ders stresli anayasa maddeleri anlatımın oluşumu anne ve babamıza niçin benzeriz izlenimci hakaretamiz avrupa birği hüseyin nihal atsız bağışıklılık sistemi hristiyanlık besin kaynakları 3. sınıf kurs planı disiplinli ag sistemleri kötü alışkanlıklar 1982 ana yasası sürek avı ayvaz kasap hep bir hesap ulu dağ perlitli muhammin pazarlanma edebiyatta deniz kanatma ıso 9000 uygulama pürüzsüz kent ve müzik atom bombası etkileri sıçan dişi kapitalist faziletli osmanlıda vakıf sistemi islam medeniyeti edebiyat güzel sanatlar refere etmek sivrisinek eko sistemdeki bozulmalar parasal taban toplam fark formülleri alternatif akımda bobinler bitkilerin önemi parıs sozleşmesı 1947 yıldızlı resim sanati shipping servomekanizma halk evleri sürüştürme abd ırak ilişkileri horlama devre analizi haberleşme araçları tarihçesi kan dolaşımının önemi öss çıkmış sorular hedef kitle iç çokgen nosyon haciz türkiyenin sınır kapıları kayıtsızlık resital dolaşım sistemi nedir anırma temel özgürlükler türev uygulama alanları bayrak kırmızı renk duvar malzemeleri imar etmek iki geçeli şeytan gibi gorki gazete okunurluk çıkartılmak doyulma indike güç formülü hazırlık atlama sınav soruları ferik gördes 19 yüzyılda osmanlıda deniz kazı eğlence programı aday adayı selçuklular üniversite öğrencileri boş zamanları muammer lütfi acı tatlı basketbol tarihi adalet agaoglu eşkin clauses of contrast hasırcı soy sop ağlayış uyaran tırmalamak ana yapı prizmalar yansılama geometrik orta


REKLAM KAVRAMI


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 5 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 100621 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

REKLAM KAVRAMI Sanayi Devrimi’nin arkasından yaşanan kitlesel üretim ve tüketim, kırdan kente göç, nüfusun artması ve değişen işletme yapılarının sonrasında;modern pazarlama kavramı klasik pazarlamanın yerine geçmiştir. Modern pazarlamanın çalışmalarıyla birlikte reklam kavramı da yeni bir boyut kazanmıştır. Reklam modern endüstriyel dünya içinde gelişmekte olan ve gelişmiş toplumlara ait bir olgudur. Bu toplumlar içinde reklamın işlevselliği ya da ona duyulan gereksinim, üretilen mal ve hizmetlerin, üretildikleri mekanın dışında kalan yerlere ulaştırılması ve aynı içeriğe sahip ürünlerin çoğalması sonucunda, ürünün diğerlerinden farklılaştırılması sırasında olmuştur. Reklam, ürün ve hizmetle ilgili enformasyon içeren ve bu enformasyonun ikna edici bir şekilde pazarlamanın alt bileşenlerinden teki olarak hedef kitlelerini belirleyip ona göre bu enformatik bilgiyi medyadan yer ve zaman alarak gelişen bir olgudur. Reklam: Amerika Pazarlama Birliği’nin (american Marketing Association)kullanılmasını önerdiği tanım: “Reklam, bedeli belirli bir şahıs ya da firma tarafından ödenerek yapılan, mal ve hizmetlerin kişisel olmayan yöntemlerle kamuya sunulması ve bunların kamu idinde saygın noktaya yükseltilmesi amacıyla girişilen eylemlerdir.” Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımında reklamın belli başlı özellikleri ortaya çıkmaktadır. a) Reklamın bir bedel karşılığında yapılması. (Haber amacıyla yayınlanmamış olması yani tanıtım kapsamı altında gerçekleşmemiş olması ve kamu yararına hazırlanmış kampanyaya gönüllü gönüllü katılımın dışında olması.) b) Reklam yapan firmanın / kişinin belli olması.(Reklamı propagandadan ayıran özelliktir. Tutum ve kanaatleri değiştirme açısından reklam, propagandaya benzer fakat; reklamda kaynak bellidir. Propagandada ise kaynak anonimdir, bilinmez. Fakat,genellikle kamu yararına oluşturulan kampanyalarda mesaj kaynağının belli olmaması gibi bir durum söz konusudur.) c) Reklam kitle iletişim araçlarıyla yapılır.(Yüz yüze olmayan fakat onda olduğu gibi ikna edici kişisel olmayan sunuş.) d) Reklamlarda ürün, hizmet ya da düşünceler hakkında bilgi verir.(Bu tanımın gerçekliğini, reklamın satışların geliştirilmesinde yararlanılan bir teknik olduğunu anlayabiliriz. Reklam burada somut ürün, soyut ürün ve belli bir düşünceye odaklanılması sonucunda talep yaratılmasını sağlamaktadır.) Frank JEFKİNS ise, reklam tanımını “bir ürün ya da hizmeti en az maliyetle, doğru seçilmiş hedef kitleleri ikna etmede en etkili satış mesajı sunmak ya da hizmetleri satmak amacıyla kullanılan faaliyetler bütünü”olarak tanımlamıştır. Reklam, doğrudan doğruya satmaktan çok hitap ettiği kitleyi satın almaya hazırlayan ve satın alma fiiline hazırlayan bir araçtır. Henüz alıcı halinde olmayan kişileri müşteri durumuna getirmeye yarar. Burada üzerinde durulması gereken önemli nokta “Reklamın tek başına ürün veya hizmetin satışını... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.