abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
CEVİRİ PROGRAMI


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 7 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 105532 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

Ülkemizin maden zenginliği

Dünyii rezervi Sırası Açıklama
İçindeki payı
Bor 52,0 1 Hammadde işleniyor, uç-ürün üretilmiyor
Zfîulît 7.0 1 Eti-holding sentetik zeolit tesisis planlıyor…
Toryum 1 üretim yok
Ponza taşı 1
Trona* 8.0 2 Üretime yak. 20 yıldan beri geçilemedi
Profilit 20.0 2
Selestit 11, 0 4
Borit 3. 0 4 Üretime; Eti Holding hakim
Asbest * 5,0 4 Kanserojen olduğundan kullanım yasak yasak"»
Krom 3.5 4 Ferrokrom üretiliyor, metal üretilmiyor
Anlimuan 5.3 5
Manvezit ü 7 Refrakter üretiliyor, metal üretilmivor
Volir.ım 2.5 8 Konsantre üretimi durduruldu
Roksil 1.9 ö Primer üretim, ihtiyacın % 25i
Feldspat 8.5 10
Bakır * 1.2 10 Primer üretim, ihtiyacın % 25i
Kurgun 0,3 10 | Cevherden üretim çok vetersiz
Çinko 0.5 10 Cevherden üretim vok ";
Linyit 0.2 12 Türkiye üretimde Dünya 5.ncisi •
Taşkömürü 0.02 28 Rezerve göre üretim 4e katlanabilir T

Ülkenin yer altı kaynaklarının öngörülen toplam değeri, 2 trilyon Usd olduğuna göre bu, dünya toplamının %0.5i kadardır.Ülke nüfusunun dünya nüfusuna oranı %1 olduğuna göre bu payın büyük olmadığı görülür.
Dünya maden rezervleri toplam değeri 400 trilyon USD. Dünya’nın toplam yıllık değer üretimi 35 trilyon USD/yıl. Bunun 5 trilyon USDlik kısmı ABDnin payı, Japonyanın 5,3 Almanya’nın 4,5 trilyon USDlık payları ile bu en zengin üç Ülkenin 230 ülke GSMH toplamı içindeki payı % 55 yakınında, bunlara Avrupanın zengin ülkeleri ile Uzak-Doğu’nun yeni yıldızları ve Çinin 1,0 trilyon USD, Türkiyenin 0,15 trilyon USD ile aralarında yer aldığı 10 kalkınmakta olan ülke de katılırsa 30 kadar ülkeden oluşan bir grubun dünya brüt üretiminin % 85’iniyaptığı görülür.

YERALTI KAYNAKLARI EKONOMİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Türkiyenin toplam ihracatının %10dan fazlasını 4,7 Milyar USD ile tek başına gerçekleştirerek, ihracat sıralamasında birinci sırada yer alan demir ve demir dışı metaller sektörü Türkiyeni geleceği açısından son derece önemlidir. Ancak sektör, mevcut iktisadi yapı içinde düşük kapasite yol açan ekonomi politikaları ile geleceğini ve yolunu kaybetmiş görünmektedir. DPT verilerine göre, metal ana sanayisinde son on beş yılın ortalama kapasite kullanım oranları, kamuda %81,4 özel sektörde ise %75,4dür.

Metalürji sanayii biri Demir Çelik diğeri de Demir Dışı ölme üzere iki ana kola ayrılır. Demir Çelik kendi içinde ham demir ve çelik üretimi, döküm, dövme ve ferroalaşımlar gibi alt sektörlere sahiptir. Demi...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.