abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26


Etiket Bulutu

İstanbul Özel Ders savuşmak danışılma sarmal yay top etmek islam tarihi ve medeniyeti İsveçli fürüzan anti limitler dil ve edebiyat çini tabak çocuk oyun alanları peyzaj ita emri bilgisayar hakında haber guy de maupassant roman incelenmesi mesleki sunum 4 sınıf testler tek sayı diziler seriler uluslararası iktisat ideal gaz çevrim bilgisayar teknolojisi ve programlama 1979 eskı gazetelerı hava üssü apriori hizip edebiyatın güzel sanat içindeki yeri, çankaya veri yapıları ve algoritmalar iş verimliliği ve egzersiz kaba düzen vatanseverlik küpün alanı nasıl bulunur lisede lisans 2007/2008 yıllık planları şişkin şaşalamak thomas hobbes 23 nisan gurultu badem fidanı seker portakalı dyp saat çiçeği dikmek hz. muhammed ve ailesi kül ist kurtuluşu fine proje+geçiş tropikal kuşak üretim nedir sıcak şekillendirme şoven kilohertz havarî din dışı 2005 2006 lise 2 yazılı soruları beden eğitimi hareketleri dönem ödevleri eleji zem deyi şenlenmek eş koşmak hatay editörlük anlatımın oluşumu ataturk olcu birimleri askı donanımları uyutmak daldalan taksimat çiçekler susayınca himen ulasımın faydaları basel ıı iri yarı bilgisayar final üç minik serçe berlin cinema don kişot istanbulda mamur herik durgu ilk ağızda düz dişli çark tanımı yansıma çeşitleri aseptik ambalaj anıtsal devimsiz toprak yönetimi antik tiyatro baskı makinası kitap okumanın faydaları kapılı hayvan hücresinin bölümleri iplik mukavemet test cihazları


ANADOLUNUN TÜRKLER TARAFINDAN İŞGALİ


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 9 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 105577 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

TÜRKLERİN ANADOLUYA GELİŞİ
Çeşitli gaileleri ortadan kaldırıldıktan sonra, imparatorluk merkezini İsfahana nakleden Melikşahın geniş ölçüde fütûhatı başladı. Malazgirt savaşından sonra ülkesine gönderilen Romanos Diogenesin ölümü üzerine, Alp Arslanın Anadolunun fethi hakkında verdiği emir tatbik ediliyordu. Kutalmışın oğulları Süleymanşah, Mansur, Alp-İlig, Dolat maiyyetlerindeki kuvvetler ile, Artuk Bey ve Tutak v.b. gibi Türkmen reisleri de kendilerine bağlı Türkmenlerle Anadolu içlerine doğru hareket halinde idiler.
Bu faaliyet artık geçici bir istilâ olmayıp, tamamiyle ele geçirme, bir vatan kurma mahiyetini taşıyordu. Türk kuvvetleri her gittikleri yerde koruma tedbirleri alıyor, işgallerini genişletiyor ve çeşitli bölgelerden batıya doğru ilerliyordu.
Bizans İmparatoru Mikhael VII. tecrübeli nâzırı, aynı zamanda amcası İoannes Dukas sâyesinde tâcını muhafaza edebilmiş, meşhur âilelerden Komnenoslarla arayı düzeltmiş, hattâ teyzesinin kızını İzak (İsaakios) Komnenosla evlendirmek suretiyle sağlam bir birlik kurmaya muvaffak olmuştu. Memleket müdafaasını kuvvetlendirmek için, Türklere karşı kullanılmak üzere "Ölümsüzler" (İmmortel) adı ile yeni birlikler teşkil edildi.
İmparator doğu orduları kumandanı tâyin ettiği İzak Komnenosu Türkleri geri atmakla vazifelendirdi. İzakın yanında, sonra imparator olan, kardeşi Aleksios da bulunuyordu. Sergüzeştçi ve disiplinsiz dört yüz kadar ücretli Franktan kurulu maiyetiyle Frank savaşçılardan Urseliusun iltihak etmesiyle takviye gören Bizans ordusu Orta Anadoluya hareket etti. Kappadokia (Kayseri)ya geldikleri zaman, bir Frank askerini cezalandırmak isteyen başkumandan İzaka karşı Urselius cephe aldı ve bütün kuvvetlerini toplayarak, Sivasa doğru yollandı. Rastladığı küçük bir Türkmen müfrezesini bozdu, yoluna devam etti.
Geceleyin onun ordugâhtan ayrılmasına engel olmayan İzak, ertesi gün âsiyi yakalatmak üzere kardeşi Aleksios Komnenosu takibe göndereceği sırada, bir Türk ordusunun yaklaşmakta olduğu duyuldu. Türkler öteden beri savaşlarda keşif işine fazla ehemmiyet verdiklerine göre, Urselius ile biraz önce çarpışan kuvvetlerin arkadan gelmekte olan asıl ordunun gözcüleri olması muhtemeldi. Nitekim Kayseride ana kütle ile vuku bulan çetin savaşta "cesarette olduğu kadar sayıca da üstün" Türk ordusu karşısında Bizanslılar dağıldılar.
Başkumandan İzak esir edildi, karargâhı kuşatıldı. Fundalıklar içine kendisini dar atan Aleksios Komnenos canını kurtarmağa, tek başına ve yaya olarak Ankaraya varmağa muvaffak oldu. Ancak orada kardeşinin Türkler elinde, hayatta olduğunu ve fidye miktarını öğrenebildi. Derhal İstanbula gitti, para tedarik etti, dönüşünde Ankaraya uğradı. Kalede kardeşleriyle karşılaştı: İzak Kappadokiada fidyesi için biraz para tedarik ederek ve geri kalan kısmı için rehineler bırakarak serbest kalmış ve buraya gelmişti.
İki kardeş yanları...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.