abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
İLKÇAĞ VE ORTAÇAĞ FELSEFELERİ


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 8 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 111170 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

YUNAN FELSEFESİ
Yunan felsefesini dört temel döneme ayırmak mümkündür. Bunlar o dönemlerde ele alınan konulara göre kendini gösterir.
1) Birincil büyük sorun, dışsal doğa ile ilgilidir. Pre-sofistik dönemde ele alınmıştır. Erken dönem yunan felsefesi doğalcıdır: Onun ilgisi doğaya yönelmiştir; doğa, canlı bir varlık olarak algılanır; o, temel olarak monistiktir; fenomenleri tek bir ilke ile açıklamaya girişir; dogmatiktir; dünya sorunsalını çözmek için insan anlağının yeterliliğine inanmaktadır.
Doğalcı dönem felsefecileri dış doğa ile ilgili olarak, birbiriyle bağlantılı iki sorunla ilgilenmektedirler. İlki, töz sorunudur. Doğal nesnelerin temel özelliği nedir, onlar nasıl ortaya çıkmışlardır? İkicisi, değişim sorunudur: temel özdeği bildik duyum nesnelerine dönüştüren oluşumun doğası nedir?
2) Yunan felsefesinin gelişiminin ikinci aşaması, sofistlerin ve sokrates’in dönemi, varlıkbilimsel ve evrenbilimsel düşüncelerden uzaklaşıldığı ve insanoğlunun bilgi ve tutum sorunlarına el atıldığı bir dönem olmuştur.
3) İki büyük eski dönem felsefecisi olan Platon ve Aristo’nun dizgesel dönemi, tüm felsefe sorunları üzerinde düşünülen biir dönemdir.
4) Etik-dinsel olarak tanımlanabilecek son dönem İÖ 320’den İS 529’a kadar uzanmaktadır. İmparator Jüstinyen’in felsefe okullarını kapatmış olduğu dönem, Aristo sonrası dönem olarak adlandırılır. İki evreden bahsedilebilir. Bunlardan biri törebilimsel, diğeri teolojik evredir. a) Hedonist Epikür ve stoacı Zenon, davranış sorunu üzerinde doruğa ulaşmışlardır. b) İskenderiye’de yükselme olanağı bulan tanrıbilimsel devinim, yunan felsefesi ile doğu dinlerinin bağlantı kurmasını sağlayacaktır. Bunun en gelişmiş biçimi olan Yeni Platonculuk’ta aşkın bir tanrının, tüm oluşumun hem kaynağı hem de ereği olduğu düşüncesiyle dünya açıklanmaktadır.

I.DOĞA FELSEFESİ
Pre-Sofistik Felsefe
Ionya fizikçileri, pisagorcular, herakleitoscular, empedokles, atomcular ve anaksagoras, fenomeni mitsel oluşumlara başvurmadan doğal nedenlerle açıklamaya girişen ilk düşünürlerdir. İlk felsefecilerin ortaya koyduğu başlıca sorun, töz sorunudur ve töz Milet’li felsefecilerin her biri tarafından somut bir madde olarak ele alınmıştır. Onlar şu soruyu sormaktadırlar: Dünyayı oluşturan temel özdek nedir? Yanıt su, hava yada başka bir varsayım kütlesinde aranmaktadır.
Thales: Thales’in önemi, konuyu felsefi bir soru olarak ortaya koymasında ve mitsel oluşumlara başvurmadan yanıtlar aramasında yatmaktadır.Thales ilk özdeğin su olduğunu iddia etmiştir. Her şey sudan gelmektedir. Thales bunun nasıl gerçekleştiğini söylemez. Ona göre bir maddenin diğer maddeye dönüşümü deney aracılığı ile kabul edilebilir.
Anaksimander: O, her şeyin sınırsız ve sonsuz bir özdekten meydana geldiğini ve yine ona geri döndüğünü iddia etmektedir. Sınırsız, uzayı dolduran, canlı bir kütle olan bu özdek özel bir şekilde ifade edilemez çünkü onun bütün nitelik...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.