abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
ÇİN İNKLABI


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 7 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 111917 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

Barrington Moore ve Çin Örneği


Demokrasi, çağdaşlaşma, medenileşme gibi kavramlar yüzyıllardır kullanılan ve günümüzde de kendinden sıkça söz ettiren sosyal bilimlerin en önemli kavramlarındandır. Sosyal bilimlerin önemli yazarlarından olan Barrington Moore “Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri” adlı kitabında çağdaşlaşmaya varan üç yolu incelemekte ve bu önemli kavramlar üzerinde durmaktadır.
Moore’un kitabında ilk bahsettiği yol Fransız, İngiliz ve Amerikan devrimleri ile bağdaştırılabilecek olan demokratik kapitalizmdir. Bir diğer yol Japonya örneği ile incelenen Asya faşizmidir. Üçüncüsü ise köylü devrimi ile gerçekleşmiş olan Çin örneğidir. Modern topluma giden bu üç yolu, parlamenter demokrasi, faşizm ve komünizm olarak sınıflandırabiliriz. Bu bağlamda Moore’un kitabında göze çarpan önemli bir cümle şudur: “demokrasi, faşizm, ve komünizm, aynı zamanda diktatörlük, totaliteryanizm, feodalizm, bürokrasi gibi sözcüklerin Avrupa tarihi bağlamında ortaya çıktıklarını gösterme amacımıza yardımcı olmaktadır.” (sayfa 206) Bu ayrımı yaparken dikkat edilmesi gereken konu toplumların endüstriyel toplum yapısına yönelişlerindeki farklılıklarıdır ki bu da büyük ölçüde toplumların iç dinamiklerine bağlıdır. Yani modernleşme süreci toplumun kurumsal görüntüsü, kültürü ve ideolojisine bağlı olmakta ve modernleşmeyi bu üst yapı kurumları gerçekleştirmektedir. Tabii bunun sadece üst yapı kurumlarıyla gerçekleştiğini söylemek oldukça eksik bir yaklaşım olur çünkü üst yapı kuruları ile birbirinden ayrılamaz ve sürekli bir etkileşim halinde gelişmelere, değişimlere maruz kalır. Bazı toplumlarda modernleşme yolundaki adımlar komünist model ile bazılarında ise devrimci bir yolla gerçekleşirler. Bunu nedeni de toplumun alt yapısı yani toplumun temelindeki ekonomik ilişkilerle ve sorunlarla ilgilidir.
Parlamenter demokrasiye doğru gidişte üç kapitalist devrim olan İngiliz devrimi, Fransız devrimi ve Amerikan devrimi sayılabilir. Moore ‘a göre demokrasiye giden yolun üç koşulu vardır. Bunlar üç ana başlık altında incelenebilir:

1-Toprak soyluları ile kral arasındaki ilişki
2-Toprak soylularının ticari tarıma yönelebilmesi
3-Toprak soyluların şehirlerdeki burjuva ile olan ilişkileri

Bunlar üç ana demokratik koşuldur ve demokrasiye giden yolda bu koşulların gerekliliği vardır. Burada önemli olan mutlakıyetçi monarşinin sınırlandırılması, toprak soyluların ticari tarıma yönelebilmesi ve şehirlerde özgür ve aristokrasiye tabi olmayan bir burjuva sınıfının bulunmasıdır. Bu unsurların gerçekleşmediği ve tersinin yaşandığı durumlarda faşizm güç kazanır. Çin toplumunda da aynı şekilde bu üç koşul gerçekleşmemiştir.

Toprak Soyluları ile Kral Arasındaki İlişki:
Çin’de toprak beyleri ve memurlar önemli iki gruptu ve bunları birbirine bağlayan bir mekanizma mevcuttu. Geniş soy grubu “klan” olarak adlandırılıyordu. Her aile İmparatorluğa karşı...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.