abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26


Etiket Bulutu

İstanbul Özel Ders kordon buzul kar antalya fen lisesi yıl sonu zümreleri binalarda klima ve su temini sistemleri amoni gamak özel mektup göz evi muhtar belediye hitabet aşılı incitici 125.yıl okulu çocuklarda davranış bozuklukları atatürkün dili ve milli kültürü parfümeri dc motorlarda verim ekstrem idman doğru grafiği girift ulkemizde tarım ve sanayii hepatit-b nedir yalama yazı atatürk ve özelikleri insan kaynakları yönetiminde kariyer araç sorgulama ikinci yeni inhibitör göç çeşitleri duygulanım musevi(alyans) cemiyeti otlakçı 2. sınıf yüzünden düşen bin parça olmak kaplık dosya nedir gerekseme ikrah etmek microsoft excell sersemce biyoloji kalıtım ondalık kesir sosyal bilgiler ders planı yunus emrenin eserleri durum ekleri murat çelik fiilî hizmet kaba sakal türk sanat müziğinin çalgıları itişme para ile değil, sıra ile altgeçit kitle iletişim özgürlüğü spor mal ve hizmetleri baş sağlığı koşturmak nida pupa devletlerin resmi dinleri 12 mart darbesi 1929 ekonomik buhranı mehmet kapla ordu ve dil demokrasi tarihi nevşehir karayolu ulaştırma odunsu bitkiler siyasi anketler tekel piyasası elektrikli motor adil turan Kafkasyalı ekonomik göstergeler döşem çifte kumrular disiplinsiz çok boyutlu muhasebe şarbon sergüzeştçi delecek goethe romanları eleştirel kuram kuvvet vermek proletarya resmetmek kaftan astrolog hünerli vakit açısal bölge partileşme sevgi kompozisyon kara pazar geniş zaman golge teslis köksüzlük


HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 7 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 117731 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. SİGORTALI, SİGORTA ETTİREN VE LEHDAR

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye ’’sigortalı’’, prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye ‘’sigorta ettiren’’ ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana da ‘’lehdar’’ denir.

Sigortalı ile sigorta ettiren aynı şahıs olabileceği gibi hayatta kalma şartıyla yapılan sigortalarda lehdar da aynı şahıs olabilir.

Bir kimsenin hayatı, ya o kimse veya onun bilgi ve izni olmasa bile dilediği bir veya birkaç sigortacıya çeşitli bedellerle üçüncü bir kişi tarafından sigorta ettirilebilir, şu kadar ki, üçüncü kişinin o kimsenin hayatının devamında maddi veya manevi menfaatinin bulunması sigortanın geçerliliği için şarttır.

A.2.SİGORTANIN KONUSU

Sigortacı, bu sigorta ile bir kimsenin belirli bir süre içinde veya sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ölümü veya o kimsenin sözleşmede belirtilen belirli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini yada her iki ihtimali beraber sigorta edebilir.
Ancak, küçüklerin, mahcurların veya mümeyyiz olmayanların ölümünü şart koyarak sigorta etmek batıl, bunların hayatı üzerine sigorta yapmak geçerlidir. Her iki halde de, ölüm gerçekleşirse sigortanın ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatı ödenir.
Bu genel şartlara göre riyazi ihtiyat ödenmesi gereken hallerde varsa kar payı da ödenir.

A.3.SİGORTA TEMİNATI DIŞINDA KALAN HALLER

Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:

3.1.Sigortalı, sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.
3.2.Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız en az üç yıl devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür.
3.3.Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur.
3.4.Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.
3.5.Sigortalı, aksine bir...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.