abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
TÜRKÇE EDEBİYATINDA İLKLER


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 3 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 119478 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

TÜRKÇE EDEBİYATINDA İLKLER
*İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
*İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
*Batılı tekniği uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı Memnu
*İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859
*İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik
*İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
*İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
*İlk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vakayi
*İlk yarı gazete : Ceride-i Havadis
*İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri
*İlk özel gazete : Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi
*İlk pastoral şiir : A.Hamit Tarhan /Sahra
*İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerine ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci : Şinasi
*Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit Tarhan/Eşber veya Sardanapal
*Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : A. Hamit Tarhan / Nesteren
*İlk bibliyografya : Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi
*İlk hatıra kitabı : Babürşah /Babürname
*İlk hamse yazarı : Ali Şir Nevai
*İlk tezkire : Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais
*İlk antolojisi : Ziya Paşa /Harabat
*İlk atasözleri kitabı : Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
*İlk mizah dergisi : Diyojen /Teodor Kasap
*İlk hikaye kitabı : A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet
*İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim
*İlk Türkçe yazılan ilk kitap : Kutadgu Bilig
*İlk siyasetname : Kutadgu Bilig
*İlk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya Uşaklıgil
*Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul
*Dünya edebiyatındaki ilk modern roman : Cervantes/Don Kişot
*İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
*İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk : Fecr-i Ati
*Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : Kutadgu Bilig
*İlk seyahatname : Seydi Ali Reis / Miratül Memalik
*İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
*Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz : Fuat Köprülü
*Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri : Boccaio Decamkeron
*Sahnelenen ilk tiyatro : Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
*Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret
*Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı : Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki
*İlk natüralist eserimizin yazarı : Nabizade Nazım / Zehra
*Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
*Şarkı nazım türünü ilk kullanan: Nedim
*İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi : Kamusul Alam
*İlk sözlüğümüz : Divan-ı Lügat-it Türk
*İlk Türkçe sözlük : Şemsettin Sami - Kamus-ı Türki
*İlk özdeyiş örneklerini veren : Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
*İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz : Kutadgu Bilig
*Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin : Orhun Abideleri
*Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan : R. Mahmut Ekrem
*Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden : Mehmet Emin...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.