abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26


Etiket Bulutu

İstanbul Özel Ders aynaların kullanım alanları gazete halile konfeksiyon staj 8. sınıf fen milli parklar sütun grafiği belirli süreli tükürük vw şiryan yöntemlilik Kadiriye kara büyü kâhya birinci zar kaş irat ek bütçe susturucu yapımı öngörülü çıldırış bitkilerin önemi dava temiz hava planı cumhur tartılmak who which sağlık meslek lisesi 10 sınıf performans su sektörü doğru dürüst döner kapı öss sorulari türkce izmir istanbul rezerv antioksidant atatürk ve cocuk bağlaçların özellikleri sızdırma ingilizce öğrenim karnabahar neden ingilizce ulusal dil türkiye gelir gider tablosu betimleme örnekleri konjuge linoleik asit hemoraj ince kesim iletişimdeki gelişmeler pascal kanunları yanılsama kaside business policy çalışma belgesi basit makine resimleri potasyum insan ne ile yaşar özet başkanlık seçimleri mihver hamakat albay tedaş stajı tedricen bronx etkin bir vatandaş iktiran etmek aksettirmek teleskopun yapısı roosa master ucak inis takimi zehir uzun mehmet işlem soru access hakkında bilgi emeviler ve abbasiler hakkında bilgi ilkokul dersleri nelerdir köy nedir demans eğitimin önemi sağlık haftası nihayet mıknatıs demiri çeker kalite güvence dersi perdelik acikögretim 3 ab ikamet izni tarih dersi giydirilme 1. mahmut çakıllı merdiven kovası 3.mehmet anatomi atom ve izotop modelleri ses aleti 3.sınıf doğal sayılar kimyasal olaylar ve etkileri neşet ertaş yeryüzünde görülen iklim tipleri


KREDİLİ HAYAT SİGORTALARI


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 5 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 123535 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

KREDİLİ HAYAT SİGORTALARI

A. TEKNİK ESASLAR VE TARİFE OLUŞTURMA

Tastik esaslı tarifeler kullanılır. Bu tarifeler sigorta şirketlerince hazırlatılır, hazine müsteşarlığı tarafından tastiklenirler. Tastiksiz tarifeler kullanılamaz.Örn. Hayat (Can) Sigorta tarifeleri

A.1. Tarife oluşturma

1. Kullanılan Mortalite tablosu ; Çeşitli yıllarda hazırlanmış bu tablolardan biri tarifede esas alınır. Tablolarda her yaş için yaşayanların sayısı, ölenlerin sayısı, yaşama ihtimali, ölüm ihtimali bilgileri bulunur.Tarifelerde seçilen tablonun değerleri üzerinden prim vb. hesaplamaları yapılır.
ADST – 1949/1951 Almanya
CSO – 1953/1958 Amerika
SM – 1953/1958 İsviçre

2. Teknik Faiz Oranı ; İki ayrı amaçla kullanılır.Birikimli hayat sigortaları için garanti edilen gelir oranıdır. Vefat teminatlarında ise risk primine uygulanan iskonto oranıdır.

3. Sigorta Süresi ; sigortanın belirlenmiş olan asgari veya azami prim ödeme süresidir.

4. Sigortalının Yaşı ; Tarife prim , teminat ve diğer hesaplamalarında kullanılacak sigortalı yaşının nasıl hesaplanacağı belirtilir.

5. Şarjmanlar ( Masraf payları ) ; Şirketin faaliyeti ile ilgili giderleri karşılamak üzere tarife safi primine ilave edilen tutarlardır. Genellikle tarife priminin % ‘si olarak ifade edilirler. Hayat sigortalarında kullanılan başlıca şarjmanlar aşağıdaki gibidir.
a. Tahsil
b. İdare
c. Komisyon ( istihsal )

6. Teminatlar ;
a. Tarifede zorunlu uygulanacak teminatlar belirtilir.
b. Teminatların safi prim ve brüt prim hesapları gösterilir.

7. Hayat sigorta konusu hususların formülizasyonu;İştira,tenzil, aktüeryal matematik karşılık (riyazi ihtiyat), kar payı hesaplama formülleri belirtilir.

8. Uygulama esasları ,

9. Özel şartlar ,

10. Safi prim,Tarife primi,Teminatlar,Aktüeryal Matematik Karşılık ve Kar Payı hesabı emsal tabloları ,


B. MORTALİTE

B.1. Mortalite Tabloları
ADST – 1949/1951 Almanya
CSO – 1953/1958 Amerika
SM – 1948/1953 İsviçre

x = yaş
lx = Yaşayanların sayısı
dx = Ölenlerin sayısı
px = Yaşama ihtimali
qx = Ölüm ihtimali

px = 1 – qx
dx= lx – lx+1
qx= dx / lx

B.2. Komütasyon Sayıları:

Dx = Yaşayanların peşin kıymeti
Nx = Dx ‘ ler toplamı
Cx = Ölenlerin peşin kıymeti
Mx= Cx ‘ ler toplamı

v = İskonto katsayısı
v= 1/ 1+i
i = teknik faiz oranı

Dx = lx * vx
Cx = dx * vx+1
C. HAYAT SİGORTALARI TEMİNATLARI VE PRİM HESAPLARI

C.1. Yıllık Hayat Sigortaları :

Teminatlar
Ölüm Teminatı VFT.
Kaza sonucu ölüm KSÖ.
Kaza sonucu sakatlık KSS.
Hastalık sonucu sakatlık HSS.

Şarjmanlar
Tahsil 
İdare 
Komisyon 

Primler
Tarife yıllık toplam fiyatı (Risk fiyatı) Tpx
Ölüm safi prim fiyatı Spx
Ölüm brüt prim fiyatı Pvx
...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.