abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
HİDROSİKLONLARIN TANITIMI VE ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMÜ


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 9 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 130587 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

HİDROSİKLON (Klasifikatör)
Hidrosiklon sürekli olarak çatışan ve tanelerin çökme hızını artıran santrifüj kuvvetin ile kullanıldığı bir klasifikasyon cihazıdır.
Cevher hazırlamada en çok klasifikator olarak kullanılmakta olup ince tane ayırmalarında son derece elverişli olduğu ispatlanmıştır. Gittikçe artan bir oranda kapalı devre öğütme sistemlerinde kullanılmakta olup, şlam uzaklaştırma, ince kum uzaklaştırma ve koyulaştırma gibi birçok kullanım alam bulmuştur. Son zamanlarda ince kömür yıkamasında da kullanılmaya başlanmıştır.
Tipik bir hidrosiklon (Şekil. 1) teğet besleme girişi olan silindirik bölüme ilave edilmiş, doruk (alt akım çıkışı) noktasında açıklığı olan konik şekilli bir cihazdır. Silindirik bölümün üst kısmı içinden düşey olarak monte edilmiş üst akım borusu geçen bir plaka ile kapatılmıştır. Bu boru kısa bir mesafe olarak, siklon giriş seviyesinden biraz aşağıya sarkacak şekilde siklon gövdesi içine uzanmakta olup beslenen pülpün doğrudan üst akıma karıkmasını önler.
Pülp, kendisine girdap harekelini kazındıracak teğetsel giriş içinden basınç altında cihaza beslenir. Bu, düşey eksen boyunca düşük basınç zonu ile birlikte siklon içinde girdap oluşturur. Eksen boyunca alt çıkış açıklığından dışarı ile irtibatlı hava sulunu oluşur.
Şekil 1.
Hidrosiklon hareketinin klasik olan teorisi, akım modeli içindeki tanelerin merkezkaç ve merkezcil kuvvetlere maruz bırakıldığıdır. Geliştirilmiş santrifüj kuvvet, tane büyüklüğü ve özgül ağırlığa göre ayrılan tanelerin çökme hızını arttırır. Hızı en düşük okluğu siklon duvarına hareket ederler ve oradan da alt çıkışa giderler. Merkezdi kuvvetin tesiriyle daha yavaş çöken taneler eksen boyunca uzanan düşük basınç zonuna doğru hareket eder ve üst akım olarak ayrılmak üzere çıkış borusuna taşınırlar.
Aşağı doğru olan akımın dış bölgesi ve yukarı doğru olan akımın iç bölgesinin varlığı düşey hızın olmadığı bir durumu ortaya çıkarır ve sıfır düşey hız zarfı siklon gövdesi boyunca oluşur. (Şekil. 2). Daha büyük olan merkezkaç kuvvet tarafından sıfır düşey hız zarfı dışına fırlatılan taneler alt akım yolu ile ayrılırken daha büyük olan merkezcil kuvvet tarafından merkeze sürüklenen taneler üst akım içinde kalırlar. Sıfır hız zarfı üzerinde uzanan taneler merkezkaç ve merkezcil kuvvetin eşit olduğu bîr kuvvete maruz olup alt akım veya üst akıma giderler.


Şekil.2 Hidrosiklonda hızın düşey Şekil.3 Hidrosiklon içerisinde
ve radyal bileşenlerinin dağılımı benzer boyut dağılımlı bölgeler

Bu bölgeler: siklonun silindir duvarı ile tavanı arasındaki hiç sınıflanmamış besleneni bulunduran A bölgesi, siklon konisinin büyük bîr bölümünü oluşturan ve tamamen sınıflanmış iri malzemeyi bulunduran B bölgesi, benzer şekilde tamamen Renner ve Gohen tarafından yapılan deneysel çalışma, klasifikasyonun eskiden söylendiği gibi tüm siklon gövdesince varolmadığını göstermiştir. Bir y...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.