abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
DEMOKRATİK CUMHURİYET


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 2 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 132063 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

DEMOKRATİK CUMHURİYET

Cumhuriyet,halkın oyları ile seçtiği millet vekilleri ve onlardan oluşan hükümet tarafından yönetildiği bir yönetim şeklidir. Bu sistemde insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü esastır.
Demokrasi ise, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir. İnsan hak ve hürriyetlerine saygı duyulan, kişilerin din, vicdan ve ibadet özgürlüklerinin kanunlarla teminat altına alındığı, toplumun kendi yöneticilerini kendi oyları ile belirlediği bir sistemdir. Demokraside siyasi ve hukuki eşitlik esastır.
Cumhuriyetçilik fikri Avrupa’da aydınlanma ile birlikte güç kazanmaya başladı. Bundan önce ise egemenlik papa ile kral arasında paylaşılmıştı. Halkın karar alma yetkisi veya siyasal bir katılımı kesinlikle yoktu. Tabi Avrupa bu duruma gelinceye kadar çok büyük bir bedel ödedi. 1789 Fransız ihtilali ile Avrupa’da cumhuriyet fikri büyük bir çığ gibi büyüdü. Halkta demokrasi fikri gelişmeye başladı. Bunun yanında laiklikte Avrupa’da gelişmeye başladı. Laiklik genel anlamda dinle devlet işlerinin bir birinden ayrılması olarak bilinir. Esas anlamda ise din ve vicdan hürriyeti, din ve vicdan hürriyetinin güvencesidir.
Bizde ise cumhuriyet fikri 1800’lü yıllara kadar dayanır. Esas anlamda ise Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve cumhuriyetin 1923 yılında ilan edilmesi ile başlamıştır. Atatürk’ün 1919 yılında Samsuna çıkmasına kadar yurdun dört bir tarafı işgal edilmişti. Yönetim biçiminde olduğu kadar, yurdu korumada da Osmanlı aciz kalmıştı. Günün gelişmelerine hiçbir şekilde ayak uyduramıyordu. Babadan oğula geçen padişahlık ne cumhuriyete ne de demokrasiye uyuyordu. Bu yüzden de bir çok yönden ülke ve halk geri kalmıştı.
Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk demokratik cumhuriyete geçmek için ilk günlerde bir çok taktikler uygulamış, fakat yeni kurulan cumhuriyette bunda muvaffak olamamıştır. O günün şartlarında demokratik cumhuriyet, başarısız olmuştur. Ama Atatürk’ün asıl amacının demokratik cumhuriyet olduğunu Serbest Fırka Partisi’nin kurdurmasından anlıyoruz. Hatta bu sebeple bir çok parti daha kurdurmuştur.
Cumhuriyet demokrasi ile taçlanmaktadır. Demokrasi daha çok özgürlük ve daha çok katılım demektir. İnsan hak ve özgürlüklerinin bulunmadığı cumhuriyet ve demokrasiden söz etmek mümkün değildir.
1950’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti tek parti ile idare edilmiştir. Bu yıldan sonra ise çok partili bir döneme geçilmiş, demokrasi de fiilen uygulanmaya başlanmıştır. Avrupa’nın uzun bedeller ödeyerek geldiği duruma bizler Atatürk sayesinde kısa yoldan ulaşmış olduk.
Demokratik cumhuriyet her türlü fikrin ve düşüncenin özgürce ifade edildiği bir sistemdir.
Demokratik cumhuriyette halkın söz hakkı esastır. Hiçbir kimse diğeri üzerinde hiçbir üstünlük göremez. Halkın temsilcileri, yine halk adına karar verirler. Kanunlar halkın adına çıkartılır.
Demokratik cumhuriyette hukukun üstünlüğü esas kabul edilir....
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.