abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
MALİYE SORU VE CEVAPLAR


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 3 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 132877 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

MALİYE 2-1

S-1 Türkiye de kamu kesiminde uygulanmakta olan bütçeler nelerdir? Genel bütçeye dahil olan kuruluşlar nelerdir? Genel Bütçenin hazırlanması ve onaylanması hakkında bilgi veriniz.

C-1 Türkiye de kamu kesiminde uygulanmakta olan bütçeler: * Genel Bütçe * Özerk Bütçe * Özel bütçe, * Katma Bütçe olmak üzere dörde ayrılır.
Genel bütçeye dahil olan kuruluşlar şunlardır:
• TBMM * Danıştay
• Cumhurbaşkanlığı * Yargıtay
• Sayıştay * Devlet Planlama Teşkilatı
• Anayasa Mahkemesi * Devlet İstatistik End.
• Başbakanlık * Bakanlıklar
• Diyanet işleri başkanlığı * Hazine Müsteşarlığı

Genel bütçe şu aşamalardan oluşur: Hazırlama, onaylama, uygulama ve denetim aşamalarından oluşur. Genel bütçe hükümetin 1 yıllık programıdır.

Genel Bütçenin hazırlanması: Genel bütçeye dahil olan kuruluşlar 1 yıl içerisinde yapacakları yatırımları ve ihtiyaç duydukları bütçeyi Maliye Bakanlığına bildirirler. Maliye Bakanlığında; bu bütçeleri bir araya getirerek gerekli incelemeler yapıldıktan sonra 1 yıllık bütçe kanun tasarısını meydana getirir. Bu tasarı Bakanlar Kurulunun onayından geçtikten sonra TBMM’ye sunulur. Bakanlar kurulu genel ve katma bütçe tasarıları ile milli bütçe tahminlerini gösteren raporu mali yıl başından en az 75 gün önce TBMM’ne ulaştırmalıdır. Bu maddeye göre; bütçe tasarıları en geç 15 Ekim’e TBMM’ne sunulmalıdır.

Genel Bütçenin Onaylanması: Mali yıl başından önce TBMM’ye gelen kanun tasarısı önce Plan ve Bütçe Komisyonuna gelir,bu komisyonda toplam 40 tane üye bulunur. Bunların 25 tanesi iktidar partisi 15 tanesi de Muhalefet Partisi Milletvekillerinden oluşur. Komisyon kanun tasarısı üzerinde çalışmalarını 55 gün içinde tamamlamak zorundadır. Komisyonda son şeklini alan bütçe kanun tasarısı Meclis Genel Kuruluna gelir. Genel kurulda 20 gün içinde onaylayarak Cumhurbaşkanına gönderir. Cumhur başkanının onaylamasından sonra Resmi gazetede yayınlanarak 1 Ocak da yürürlüğe girer.
Bütçe kanunu Meclis ’de kabul edilmezse geçici bütçe uygulamasına geçilir. Geçici bütçenin süresi 3 aydır.
S-2 Genel Bütçenin Uygulanması hakkında bilgi veriniz. Bir giderin hak sahibine ödenmesi için kaç aşamadan geçmesi gerekir bu aşamalar hakkında bilgi veriniz.

Genel Bütçenin Uygulanması: Hükümet tarafından uygulanır. Hükümet adına uygulamayı ise Maliye Bakanlığı yürütür. Kamu kuruluşlarının ön görülen harcamaları yapabilmeleri için ödeneklerin Maliye Bakanlığı tarafından serbest bırakılması gerekir.

Bir giderin hak sahibine ödenmesi için 4 aşamadan geçmesi gerekir bunlar:
a. Giderlerin taahhüdü: Taahhüt kamu giderlerinin yapılabilmesi için ilgili Bakanın yada yetkili kıldığı kişinin veya 2 dereceden ita amirinin kabul ve imza ettiği karar ve sözleşmelerdir. Bütçede yer almayan giderler için ita amirleri taahhüt işlemi yapamazlar. Bu tür giderlere Donmuş Giderler adı verilir. Örneğin: ek ders ücretle...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.