abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26


Etiket Bulutu

İstanbul Özel Ders göz merceği bahçe mimarisi nereye yüreğim 1. dereceden 2 bilinmeyenli denklemler almanya telefon kodu 1961 anayasası buzul kar çekul ipotekli güzel türkçemiz ödev ve sorumlulukları tavik iş tasarımı esinleme fiziksel dağıtım rakımlar pazarın tanımı hatay meselesi 1947 paris maddeleri yumurta ile çoğalma hatay sorunu ve çözümleri gelibolu roman özeti murat almak hatira nedir cam yapımı eşeyli ve eşeysiz üreme mantolu fantazi iplikler hart fizik ödevi 4. sınıf ses ve ışık divizör hesabı kapsül ekstruder tımarhane ekecek taş atmak faiz hesapları türk edebiyatında tiyatro çeşitleri ve tiyatro gelişimi gitarın tarihi elektrik devresi çeşitleri yazıyı bulan karbonhidrat gereksinimi yaşamımızda elektrik kinik kazalar hırsız adım 4481 tv tarihcesi maddenin hacmi sakla samanı, gelir zamanı bira piyasası hilkat saatlik kayaların aşınması oksidan inkisar sirto 39 yaklaşılmak mutasarrıf finansal oranlar postmodern örgüt yapıları kalite nedir oranla Dadacı demirel ruhaniyet frankestein ısıcam oyma ataturkun spor sozleri atatürkün çocuk açık öğretim fakültesi meret almanya incelme karton aydınlatma teknolojisinin hayat önemi iç deri havsala süzme bal kapılmak gelenek nedir dönüşümlü maddeler orta asya cumhuriyetleri mevlana güzel sözleri türkiye cumhuriyetinin kuruluşu sarı benek yeni teknolojik gelişmeler mevlanada sema takım çelikleri nedret beti aristo tales illüstrasyon ritter kesim metodu kartotek rasyonel ifadeler ve denklemler


İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 3 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 136284 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ
"insan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 50 yıl önce 10 Aralık 1948 günü kabul edilmiştir. Geçen yıl 75.yılını kutladığımız Türkiye Cumuriyetinin Anayasada belirtilen niteliklerinden biri de "insan haklarına saygılı" olmaktır.

İnsan hakları evrensel beyannamesinin Türkiyede "resmi gazete ile yayınından sonra okullarda okutulması, yorumlanması, Bakanlar Kurulunun 6 nisan 1949 tarihli toplantısında 3/9119 sayı ile kararlaştırılmıştır.

Aşağıdaki metin, 27 mayıs 1949 tarih ve 7217 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan resmi çeviridir.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİİnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek üye devletlerin halkları ve gerekse bu devletlerin yönetimi altındaki ülkeler halkları arasında bu hakların dünyaca etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak ideal ölçüleri belirleyen bu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.

Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.

Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.

Madde3 -Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Madde 4- Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.

Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.

Madde 6- Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır.

Madde 7- Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.

Madde 8- Herkesin anayasa yada yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.

Madde 9- Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Madde 10- Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.