abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
ÖZEL HAYATIN KORUNMASI


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 4 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 138043 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

ÖZEL HAYATIN KORUNMASI
Strasbourg denetim organları geniş bir kavram olan “özel hayat”ın her zaman geçerli genel bir tanımını yapmanın güçlüğü nedeniyle bu konuda kazüvistik bir yol izlemişler; önlerine gelen her somut olayı kendisine özgü koşulları içinde değerlendirerek bunu özel hayat kavramına dahil bulunup bulunmadığını saptamayı yeğlemişlerdir.
Komisyona göre özel hayat deyimi “yabancı gözlerden uzak yaşamayı isteme hakkından daha geniş olup” bir ölçüde bireyin kendi kişiliğini geliştirme ve gerçekleştirme için hem cinsleriyle, özellikle duygusal ilişkiler kurmak ve bunu devam ettirmek hakkıdır. Özel hayat kişinin bedeni ve manevi bütünlüğünü de içerir. Kişinin bireysel davranışını ilgilendiren kurallar koyduğu her durumda, devletin özel hayata müdahalesi vardır.
Divan’a göre okullardaki eğitim ve öğretim alanında alınan tedbirler, bazı hallerde, özel hayatı etkileyebilir ise de, kişinin bedeni ve manevi bütünlüğüne zarar veren her işlem, yahut tedbirin muhakkak böyle bir etkiye sahip bulunduğu söylenemez.
Divan’a Göre Özel Hayata Müdahale Sayılan Haller
a. Telefon konuşmasının dinlenmesi veya kaydı yahut konuşulan numaranın
b. Bireyin cinsel hayatı, beden ve ruh bütünlüğüne ilişkin düzenlemeler; erkekler arasındaki eşcinsel, mutlak suretle, hiç ayrım gözetmeden, cezalandıran bir kanunun varlığı
c. Bireyin kişiliğine ilişkin özel bilgilerin toplanması, gereğinde kullanılması
d. Suç kavuşturması amacıyla da olsa bireye ait özel evrakın aranması ve zaptı işlemleri; bazı resmi makam ve görevlilere özel bilgilerin verilmesi yükümü
Komisyona Göre Özel Hayata Müdahale Sayılan Haller
a. Çeşitli amaçlarla bireyden kan alınması, örneğin, trafik denetlemelerinde alkol testi yahut babalık tespit muayeneleri gibi
b. Gebeliğin isteyerek sona erdirilmesi konusuna ilişkin (kadın, hatta gereğinde de müstakbel baba ile ilgili) düzenlemeler
c. Görevleri, yada uğraş alanları gereği kamuya mal olmuş kişiler, hayatlarının “kişiye özel” niteliğinin bir kısmını da kaybederler. Bu gibi durumlarda kişilerin, “özel hayata saygı isteme” haklarının kapsamı da, önemli ölçüde daralacaktır.
Aile Hayatının Korunması
Bireyin aile hayatına saygı hakkını konu alan hükmün koruduğu “aile”, sözleşmedeki öteki kavramlar gibi otonom bir kavramdır. Strasbourg organları içtihadında, nikahlı kadın-erkek birlikteliği olan hukuki aile yanında, nikahsız olarak beraberce yaşayan kadın ve erkeğin vücuda getirdiği fiile birlikteliği de kapsamaktadır.
Birlikte yaşama, bütün önemine rağmen, aile kavramının zorunlu ve vazgeçilmez koşulu değildir. Aile topluluğunu oluşturan kişilerin (birlikte yaşayan erkek ve kadın, çocukları ve dede, nine gibi yakın akrabalar) uzun süreden beri birlikte yaşamakta olmalarının yanında; birlikte yaşamasalar da, bireyler arasındaki kan bağı, manevi ve duygusal, ekonomik ve benzeri bağlar, ortada bir aile kurumunun varlığına karinedir.
Kısa...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.