abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
İNSAN HAKLARI KURALLARININ İŞLEVLERİ


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 5 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 138254 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

İNSAN HAKLARI KURALLARININ İŞLEVLERİ
İnsan hakları kuralları ahlak değerlerini temel alan evrensel nitelikte kurallardır. Bu kurallar, içerdikleri teknik özellikler ile de öteki hukuk kuralarından farklılık gösterir.
İnsan hakları kuralları sayıca artma eğilimi içindedir. Bu kurallar farklı işlevlere sahiptir. Buna karşın biri ötekine üstün sayılmaz. Bu durum, insan hakları kurallarının hukuk düzeninin en üst düzeyinde (anayasal düzey) yer almalarının sonucudur. Kurallar arasında olabilecek çatışma “uygun yorum”, ya da “öncelik tanıma” gibi yöntemlerle giderilir.
Bazı kurallar ilke niteliğindedir. İlke-kurallar (principes-normes), içerikleri belirsiz, buna karşılık amaçları belli kurallardır. “İnsan Haklarına Saygı” bu tür bir kuraldır. Bu ilke, insan hakları dalında düzenleyici, yönlendirici ve boşluk doldurucu işlevler görmektedir. İlke niteliğinde olmayan kurallarda amacın yanı sıra, belli bir konu bulunmaktadır. Buna “kural alanı” denir. Kural alanının belirlenmesi, temel hakların sınırlanmasında ve bundan doğabilecek anlaşmazlıkların çözülmesinde büyük önem taşır.
İnsan hakları hukuku yeni bir alan olduğundan, buraya özgü ilkelerin geliştiğinden söz etmek güçtür. Çeşitli yorum yöntemlerinin “İnsan Haklarına Saygı İlkesi” bağlamında toplandığı söylenebilir. Buna karşılık hukukun genel ilkelerini ve bu arada “eşitlik”, “hukuk devleti”, “laiklik”, “demokrasi” gibi anayasalarımızda da yer alan pek çok ilkenin insan haklarına ilişkin yanları bulunmaktadır.
Temel hak kuralları ile benzerlik gösteren ancak yöneldileri amaç bakımından farklı kurallar da bulunmaktadır. Bunlara “benzer kurallar” ya da “temel hak benzeri kurallar” denebilir. Anayasada “Temel Haklar ve Ödevler” başlığı ile düzenlenen kurallar ile “Genel Esaslar”ın bazı hükümleri doğrudan doğruya temel hak hükümleridir. Buna karşılık “ekonomik hükümler”de düzenlenen kurallar dolaylı nitelik taşır. Doğrudan doğruya temel hak düzenlemesi sayılmazlar. Bu bölümde özel girişim özgürlüğünün sınırlanması sonucu doğuran çeşitli hükümler bulunmaktadır. Planlama,piyasaları denetimi ve dış ticaretin düzenlemesi ve tabii servetlerin aranması ve işletilmesi bu niteliktedir. Bu kurallarda asıl amaç ekonomik gelişmenin sağlanmasıdır. Özel girişim özgürlüğünün sınırlanması buna bağlı bir sonuçtur. Bu sınırlayıcı kurallar “anayasal ekonomik kamu düzeni” hükümleri sayılır. Bireylerin bu kurallardan dolaylı olarak yararlanmaları söz konusudur. Aynı bölümde varsıl olmayan toplum kesimlerinin korunmasına yönelik hükümlerde yer almaktadır. Orman köylüsü, küçük üreticiler, esnaf ve sanatkarlar ekonomik faaliyet alanları olarak koruma ve geliştirme (teşvik) kapsamı içine alınmıştır. Bu hükümlerde de temel amaç anılan kesimlere...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.