abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
İNSAN HAKLARI BELGELERİNE TOPLU BAKIŞ VE KURALLARIN İŞLEVLERİ


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 5 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 138475 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

İNSAN HAKLARI BELGELERİNE TOPLU BAKIŞ VE KURALLARIN İŞLEVLERİ

İnsan hakları; insanın,salt insan olması nedeniyle öznesi olduğu, onun tüm yönleriyle kişiliğini ve değerini korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve kurallar bütünüdür. İnsan hakları bu anlamıyla, tarihsel ve düşünsel olarak doğal hukuk anlayışından kaynaklanmıştır. İnsan hakları, “insan onurunu” güvenceye alan haklardır. Hakka “insan hakkı” niteliği kazandıran değer “insan onuru”dur. Bunu güvenceye alan tüm haklar, insan haklarıdır. Gerek insan hakları ile ilgili uluslar arası ve bölgesel kuruluşların kurucu/anayasal belgelerinde gerekse ürettikleri değişik nitelikli belgelerde nitelenen “insan haklarına ve temel özgürlüklere evrensel ve eylemsel saygı” ilkesi, aslında insana saygı anlamındadır.

İnsan hakları belgelerine toplu bakış:
İnsan hakları belgelerinden önemli bir bölümü, Birleşmiş Milletler ile yapısı içinde yer alan uzman kuruluşlarınca, yani evrensel örgütlerce kabul edilen evrensel belgelerdir. Birleşmiş Milletlerin yanı sıra kendi amaçlarını gerçekleştirmek üzere örneğin, BM eğitim bilim ve kültür örgütü ile uluslar arası çalışma örgütünün kabul ettiği evrensel belgeler, nitelik ve kapsam, konu ve hak özneleri yönünden dört kümede sınıflandırılmaktadır.
Evrensel belgelerin bir bölümü genel niteliklidir. Genel belgeler, insan haklarının tümünü ya da geniş bir bölümünü güvenceye alan belgelerdir. Genel belgeler, ne hak özneleri ya da kişiler yönünden uygulama alanı açısından, ne de konular yönünden kapsama açısından bir sınırlama getirirler. Hak ve özgürlükler, belirli bir özne kümesine ya da özel bir konuya yönelik olmaksızın geniş bir çerçevede güvenceye alınmıştır. Genel belgeler, evrensel çerçevede olduğu gibi bölgesel düzeyde de kabul edilmiş olabilir. 1966 tarihli kişisel ve siyasal haklar uluslar arası sözleşmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklar uluslar arası sözleşmesi genel belgelerin evrensel nitelik taşıyan en önemli örneklerindendir.kimi insan hakları belgeleri,özel konulu belgelerdir.kimi uluslar arası ve bölgesel sözleşmeler,geçmişte ve günümüzde yoğun ve yaygın insan hakları ihlallerinin yaşandığı sorunları konu almış, genel
İNSAN HAKLARI BELGELERİNE TOPLU BAKIŞ VE KURALLARIN İŞLEVLERİ

İnsan hakları; insanın,salt insan olması nedeniyle öznesi olduğu, onun tüm yönleriyle kişiliğini ve değerini korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve kurallar bütünüdür. İnsan hakları bu anlamıyla, tarihsel ve düşünsel olarak doğal hukuk anlayışından kaynaklanmıştır. İnsan hakları, “insan onurunu” güvenceye alan haklardır. Hakka “insan hakkı” niteliği kazandıran değer “insan onuru”dur. Bunu güvenceye alan tüm haklar, insan haklarıdır. Gerek insan hakları ile ilgili uluslar arası ve bölgesel kuruluşların kurucu/anayasal belgelerinde gerekse ürettikleri değişik nitelikli belgelerde nitelenen “insan haklarına ve temel özgürlüklere evrense...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.