abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
10 İKİNCİ BUNALINI DÖNEMİ


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 9 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 139666 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

10
İkinci
bunalını
dönemi
Bu dönemin diğer adları, “Hürriyete karşı ikinci atılım “, ‘Yedi Yaş Şı.ıhran Dönemi”, “ikinci kaprisler dönemi”, ‘~osyal benhiği keşfetme aşaması”dır. Başlama ve bitme zamanları 1-Çin hatırda kalması kolay pratik tarif şu şekilde yapılabilir. Çocuğun ilkokul birinci sınıfa başlamadan, ilkokul ikinci sınıfa geçene kadar ki iaman i
çersinde kendisini gösterir. Tabii bu dönemler bıçakla kesilmiş gibi tam olarak ay ve günlerle belirlenemez. 0 ülkenin tabiat şartlarından tutunuzda, çevrenin uyuşuk olup olmaması, şehir ve köy çevresi, ailenin sosyal yapısı, çocuğun sosyal temasiarla karşılaşmasının kesafeti vd bu buhran dönemlerine girmesinde ve onlardan biran önce çıkmasında etkilidirler. Ülkemiz için ikinci bunalım dönemi yıllarını çocuğun 6.5 yaşı ile 8 yaşı arası olarak söylemek mümkün ise de biraz taşma gözlenebilir, yani 7-8.5 yaşlarına da kayabilir. Söylediğimiz gibi pekçok psikososyal olaylar bu yaşlann tesbitirıde önemlidir. Çocuğun yaşadığı sosyal şartlar burada mühirndir. Zaten dönemin ismi de ortalama bir deyişle “7 yaş buhran dönemi” olarak belirlenmiş bulunmaktadır (Guy, 1).
Bu dönemde çocuk sosyal benliğini keşfeder. Ben kimim, etrafımdaki bireyler kimdir, benimle onlar arasındaki mesafe nedir? Çocuk bu devrede sosyal bir varlık olarak cemiyet içerisindeki yerini alma buhranı içersindedir. İnsanın adaptasyonu için bu da pek mühim bir evr~dir. Bireyin sosyal veya asosyal bir tutum ve davraııışa yönelmesi, iyi, yeterli ve dengeli insani münasebetler mahareti kazanabilmesi isteniliyorsa, bu ikinci buhran dönemini, sosyal benliği keşfetıne yıllarını ailenin pek iyi
değerlendirmesi ve çocuğunu uygun yönlendirebilmesi lazımdır. İlkokul 1. sımf~retmenlerinin bu konuda mühimden de öte üstün rolleri vardır. Devletin bu öğretmenlerin refahı konusunda da ~yrı bir çaba sarfe-tmesi çocukların gelecekleri açısındauı gereklidir. Birinin refahı bir diğerine balıysa, önce o bir diğerinin refahı temin edilmelidir. Kendisinin yardıma ihtiyacı olan bir birey diğerine nasıl yardım edecektir? Öyle ise çocuk refahı, ÇOcuğun ilerki yıllara iyi hazırlanabilmesi için önce bu işi yapacak olanların refah düzeyleriyle, psikososyal sorunlarını halletmeleriyle doğru orantılı olacaktır. Sorunların çözümü için rnes~eleye tek yönlü değil çok yönlü bakabilmek zorunluluğu vardır. Bu sebepten dolayıdır ki, tıp da geniş kapsamlı tıp görüşü (comprehensive medicine) vardır. Hastayı sadece bedensel yaprsıyla görmek tedavi için yeterli olmamaktadır. Daha 1915 yılında Alman Bilgini A. Grotjhan 3 ciltlik Sosyal Patoloji adlı ünlü eserini yazmıştır. Hastalıkların oluşmasında sadece biyolojik etkenler neden değildir, sosyal etkenlerde hastalıkların ortaya çıkmasında etkendir. Hatta sosyal etkenler biyolojik hastahkların çıkmasına da sebep olurlar demiş ve tıpda büyük bir devrim yapmıştır.
Öy...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.