abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN AZINLIKLARA YAKLAŞIMI VE AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNE ETKİLERİ


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 9 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 140586 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

GİRİŞ

Azınlıklar 17. yüzyıl ortalarından buyana uluslar arası ilişkilerin önemli konularından biri olmuştur. Özellikle büyük sınır değişikliklerinin yaşandığı Birinci Dünya Savaşı’nın ardından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. İnsan hakları rejiminin henüz doğmadığı bu yıllarda, azınlıkların korunması devletlerin dış politika aracı olarak görülmüştür. Günümüzde ise bu konunun yalnızca dış politikanın bir aracı olmayacak kadar hassas bir konu olduğu ve insan haklarının önemli bir parçası olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle uluslar arası ve bölgesel düzeyde konuya ilişkin önemli kararlar alınmıştır. Ancak azınlıklar konusu bir araç olmaktan tamamen kurtulamamıştır.

Azınlıklar konusu, Avrupa’nın bütünleşme sürecinde de rol oynayan unsurlardan biri olmuştur. Çünkü ulusçuluğun ve ulus devletlerin doğduğu Avrupa’da günümüzde oluşturulmaya çalışılan ulus üstü kimliğin en büyük engeli ulusal kimliklerdir. Ulusal, etnik, dinsel ve dilsel farklılıklardan yararlanılabileceği düşünülmektedir. Avrupa Birliği bunu her türlü farklılığın canlandırılmasını öngören çok kültürlü bir anlayış çerçevesinde yapmaktadır.

AB’nin çok kültürcü tutumunun altında, oluşturmaya çalıştığı ortak değerler ve sağlam bir Avrupa bütünleşmesi yatmaktadır. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında çeşitli azınlıklar yaşamaktadır. Azınlık hakları, azınlıkların korunması, ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadelenin, insan haklarına saygının ve demokrasinin doğal sonucudur. Avrupa’nın azınlık rejimine uyma konusunda bazı tereddütleri varsa da uyum çabası içinde oldukları, bütünleşme hedefine uylaşmaya çalıştıkları söylenebilir. Bütünleşme çabalarının yoğunlaşmasıyla birlikte azınlıklar konusunda bölgesel ve uluslar arası düzeyde insan hakları çerçevesinde bir takım projeler yapılmıştır.
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN AZINLIKLARA YAKLAŞIMI
VE AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNE ETKİLERİ

Avrupa Birliği ve Azınlıklar

A. Azınlık Kavramı

Azınlık kavramının neyi ifade ettiği konusunda uluslar arası belgelerde de bir açıklık yoktur. Francesco Capotorti raporunda azınlık kavramının tanımı için “… sayısal olarak bir devletin nüfusunun geri kalanına göre az olan, egemen olmayan konumda bulunan, üyeleri etnik, dinsel ya da dilsel açıdan nüfusun geri kalanından ayrılan özellikler taşıyan ve kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ya da dillerini korumak amacıyla üstü örtülü bir dayanışma duygusu gösteren bir grup” demiştir.

Azınlık olmanın öğeleri:

1. Farklılık (Nüfusun geri kalanından farklı olmalıdır.)

2. Sayı unsuru

3. Hakim olmama koşulu

4. Azınlıkların yurttaş olması

5. Azınlıkların , azınlık bilincine sahip olmaları

B. Avrupa Birliği’nin Azınlıkları Değerlendirme Çerçevesi

İnsan haklarının bir parça...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.