abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
OZELLESİRME


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 6 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 141474 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

OZELLESİRME


Özelleştirme;milli ekonomi içerisinde,kamunun rolünün asgariye indirilmesi veya tamamen
kaldırılmasıdır.Millileştirmenin tam tersidir.Bu anlamıyla özelleştirme sadece kamu kuruluşlarının elden çıkarılması değil,piyasanın tam anlamıyla serbest piyasa koşullarına uygun hale getirilmesi,devletin elini ekonomiden neredeyse tamamen çekmesidir.Dar anla-
mı ile ise,özelleştirme;sadece kamu iktisadi teşekküllerin mülkiyet ve yönetiminin özel
sektöre devredilmesi anlamına gelir.Bu tür özelleştirmeden bahsedilebilmesi için mülkiyet devri şarttır.KİT’lerin en az %51’lik hissenin özel sektöre devredilmesi gerekir.


Özelleştirmenin Amaçları:

1-)Ekonomik Amaçlar:

a-)Verimliliği ve etkinliği arttırmak:Kamu kuruluşlarının kar amacı gütmemesi,genel
olarak rekabetten uzak olması kuruluşun,ekonominin kıt kaynaklarını kullanması ise
ekonomideki verimliliği azaltmaktadır.

b-)Piyasa ekonomisini güçlendirmek:Dünyada şuanda kabul gören ekonomik görüş,liberal
piyasa ekonomisidir.Piyasa ekonomisi globalleşmeyle birlikte hızla yayılmakta,dış ticarete
açık olan ülkeleri kendi kurallarına uymaya zorlamaktadır.Rekabet koşullarının düzeltilmesi
güçlü bir özel sektör,devletin ekonomiden elini çekmesi gibi politikalar serbest piyasa eko-
nomisinin öncelikli koşullarıdır.

c-)Sermaye piyasasını geliştirmek:Sermaye piyasası derin ve sağlam olan ülkeler,krizden
çok daha rahat çıkabilmektedir.Sermayenin tabana yayılmasında en önemli araçlardan biri
olan sermaye piyasaları,liberal piyasa ekonomisinin en önemli faktörlerinden birini oluş-
turmaktadır.

d-)Döviz gelirlerini arttırmak:KİT’lerin yabancı şirketlere satılması,ülkeye yapılan yatırımları arttırmakta, hazineye döviz girmesini saglamaktadır.


2-)Mali Amaçlar:KİT’lerin satılmasından elde edilen kaynaklarla,iç(vergi) ve dış(borç)
finansman kaynaklarına alternatif sağlanır.Ayrıca devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman
yükü azalır.

a-)Hazinenin KİT’lere sagladıgı mali desteğin asgariye indirilmesi
b-)Devlete gelir sağlamak
c-)Yabancı sermayenin teşvik edilmesi
d-)Modern teknoloji ve yönetim tekniklerinin cezbedilmesi
ÖZELLEŞTİRMENİN DEZAVANTAJLAR


*Bir işletmenin mülkiyet biçimi onun verimli olmasıyla doğrudan alakalı değildir.
Etkinlik açısından önemli olan piyasada rekabetçi koşulları oluşturmaktadır.Bunu
Yapabilmek içinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde devlet işletmeciliği ile önem-
li hatta kaçınılmaz olabilir.

*Güçlü uluslar arası sermayenin de dayatmasıyla Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde
girişilen özel uygulamaları tüketici ve çalışanlarında haklarına karşı ciddi bir saldırı
niteliği taşır.

*Özelleştirmeyle monopolleşme derecesi arttığı taktirde,tüketicilerde daha yüksek...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.