abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
İNSAN HAKLARI


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 8 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 146122 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

İNSAN HAKLARI
Bireylerin yalnızca insan olmakla kazandıkları haklardır.
İnsan olmak yeterlidir, başka gerekçe aranamaz.
Bunlar doğal, vazgeçilmez/devredilemez haklardır.
Temel insan hakları nelerdir?
Yaşama hakkı
Özgürlük ve kişi güvenliği hakkı
Adil olarak yargılanma hakkı
Düşünce ve vicdan özgürlüğü hakkı
İfade özgürlüğü hakkı
Eğitim hakkı
Özel yaşama ve aileye saygı hakkı
İnsan haklarının temel ilkesi:
İnsanlar yapı bakımından aynı ve eşittir.
Kişiler siyasal iktidar karşısında cins,ırk, yaş, düşünce farkı gözetilmeksizin eşittirler.
İnsan hakları...
Değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel haklardır.
Hukukun temelinde yer alan kurucu ilkelerdir.
Hak nedir?
Tartışılmaz olan ve herkes tarafından kabul edilmesi gereken şeye hak denir.
Her hak, kendine saygı gösterilmesini de zorunlu kılar.
Bu ise, ahlaki sorumluluk ve hukuksal yaptırımlar yoluyla sağlanır.
İnsan hakları , insanlığın mücadelelerinin bir ürünüdür.
Tarihsel bir süreç içinde insan hakları bugünkü duruma gelebilmiştir.
İnsan haklarının gelişiminde üç evreden söz edebiliriz.
Birinci evre:17. Ve 18.yylar
İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimlerinin getirdiği klasik hak ve özgürlükler.
Bunlar:yasal eşitlik, kişi güvenliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, mülkiyet hakları, siyasal haklar.
Devletin görevi, karışmamaktır.(Liberal görüş)
İKİNCİ EVRE:19. Yy.
Kitle hareketleriyle ortaya çıkan “sosyal haklar” söz konusudur.
“Sosyal devlet” kavramı doğmuştur.
Bu dönemde, özellikle çalışma hakkı, adil ücret, sosyal güvenlik, sendika ve grev, sağlık ve eğitim gibi haklar gündeme gelir.
ÜÇÜNCÜ EVRE:20.yy.
Bu dönemde ortaya çıkan haklar, 3. Dünya ülkelerinin talepleridir.
Bunlar: ulusların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel geleceklerini belirleyebilme hakkı, sosyal gelişme hakkı.
Barış hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vb. haklar...
Geçmişten geleceğe bir ideal
İnsan hakları bir idealdir.
Günümüzde bu konuda mükemmele erişmiş bir ülke/devlet yoktur.
İnsan haklarının eğitim ve uygulamalarla korunup güçlendirilmesi gereklidir.
İnsan haklarının gerekleri nelerdir?
Hukukun türetilebileceği temel ilke ve koşullardır.
Çağdaş devletler bu haklara uymakla ve bunları korumakla yükümlüdür.
Çağdaş devlet insan haklarına saygılıdır
İnsan haklarına saygılı devlet
Yurttaşları birbirine karşı korur.
Adalet düşüncesiyle hareket eder.
Hukuk devletinde yöneticiler diledikleri gibi davranamaz.
Bireyler ve yurttaşlar da her yerde her şeyi yapamazlar.
Haklar ve ödevler
İnsan hakları bireye ödevler yükler.
Bir çocuğun eğitim hakkı ailesine ve devlete, işçilerin çalışma hakkı işverene yükümlülükler getirir.
Devletin ve temsilcilerinin görevi bu hakları koruyup geliştirmektir.
İnsan devletten daha önemli ve değerlidir.
Yalnızca insanın hakları vardır.
İnsan en yüce değerdir.
İnsanların ırkı, dili, inancı, cinsiyeti veya kişilik ö...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.