abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 4 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 157927 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin ÖzetiİNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin ayrılmaz bir parçası olan onura ve bu üyelerin eşit ve devredilemez haklarına gösterilecek saygı, özgürlük, adalet ve dünya barışının temeli olduğuna göre;

insan haklarının tanınmaması ve çiğnenmemesi insanlık vicdanını isyan ettirecek vahşiliklere yol açtığına; söz ve inanç özgürlüğüne dayanan, yılgınlık ve yoksunluktan kurtulmuş bir dünyanın kurulması insanların en yüce özlemi olduğuna göre;

insanın baskıya ve baskı yöntemine son çare olarak ayaklanmak zorunda kalmaması için insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunması temel bir zorunluluk olduğuna göre;

birleşmiş Milletler hakları, antlaşma içinde, insanın temel haklarına, erkek ve kadınların onur ve değerine olan inançlarını bir kez daha belirttiklerine, toplumsal gelişmeyi özendirmeye ve daha geniş bir özgürlük içinde daha iyi yaşam koşulları kurmaya karar verdiklerine göre;

üye devletler, BM örgütüyle işbirliği yaparak insan haklarına ve temel özgürlüklerine tüm dünyaca gerçekten saygı gösterilmesinin sağlanmasını üstlendiklerine göre;

bu hakların ve özgürlüklerin herkesçe aynı biçimde anlaşılması, yukarıdaki taahhüdün eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesi için son derce önemli olduğuna göre;

uluslar arasında dostça ilişkilerin gelişmesini sağlamanın şart olduğuna inandığına göre;

Genel kurul bu İnsan Hakları Beyannamesi’ni bütün hakların ve bütün ulusların, gerçekleştirmek için çaba göstermelerini gereken bir ideal olarak ilan eder; ta ki bütün bireyler ve bütün sosyal gruplar bu beyannameyi hiçbir zaman akıllarından çıkarmasınlar, öğretim ve eğitim yoluyla bu haklara ve özgürlüklere saygıyı aşılamayı bilsinler ve hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde bu hak ve özgürlüklerin, gerek üye devlet halkları arasında gerekse bu devletlerin yönetimi altındaki topraklarda, evrensel ve etkin bir biçimde tanınmasını ve uygulamasını sağlasınlar.

Madde I. Tüm insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdan sahibidirler ve birbirlerine karşı kardeşlik duygusuyla hareket etmelidirler.

Madde II. Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya başka herhangi bir görüş, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik, doğum veya başka herhangi bir ayırım gözetilmeksizin, bu beyannamede ilan edilen tüm haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilir. Ayrıca ister bağımsız ülke uyruğu olsun, ister vesayet altında veya özerklikten yoksun veya egemenliği herhangi bir şekilde kısıtlanmış ülke yurttaşı olsun, bir kişi hakkında, uyruğu bulunduğu ülkenin siyasi, idari veya uluslar arası statüsünden kaynaklanan herhangi bir ayrım yapılamaz.

Madde III. Herkesin yaşama, özgürlük ve kişisel güvenlik hakkı vardır.
Madde IV. Hiç kimse köle veya tutsak edilemez; kölelik ve köle ticareti her biçimiyle yasaktır.

Madde V. Hiç kimseye işkence yapılamaz; zalimce, insanlık dışı, aşağıl...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.