abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
DIŞ İŞLEMLERDE TEŞVİKLER


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 9 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 16990 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

DIŞ İŞLEMLERDE TEŞVİKLER Dünya üzerinde hiçbir toplum kendi kendine yeterli değildir. Sonsuz ihtiyaçlarını tatmin etmek için mücadele içine giren insanoğlunun bu durumu dünya ülkeleriyle ilişki kurmaya itmiştir. Dış ticarete gerek duyulmasının başlıca sebepleri şunlardır: 1. İklim şartlarının farklı oluşu; her ülkede her ürünün yetiştirilememesi 2. Her ülkede üretim faktörlerinin farklı nitelikte olması ve bu yüzden farklı maliyetlerle üretime gidilmesi 3. Üretim faktörleri miktarının ülkeden ülkeye değişmesi ve bunun sonucunda bazı ülkelerde bolluk bazı ülkelerde ise kıtlık görülmesi 4. Bazı ülkelerde iş bölümü ve uzmanlaşma sonucunda verim arttığı için bazı ürünlerin daha ucuza üretilmesi 5. Hammadde ve teknoloji ihtiyacı 6. Makineleşme sonucu üretilen fazla ürünlere alıcı bulma zorluğu 7. Savaş ekonomisinin önem kazanması Bu sebeplerden dolayı dünya üzerindeki ülkelerarasında yapılan alışverişler neticesinde oluşan ülkelerin dış ödemeler bilançosu eğer açık vermekte ise, bu açık o ülkenin döviz rezervlerinin erimesine neden olur. Dış açıkla karşılaşan ülkelerin ilk tepkisi ise bu açığı dış borçla kapatmaktır. Ancak açığın dış borçla kapatılması kısa vadeli bir önlemdir. Uzun dönemde ödemeler dengesi açığını kapatıcı bir politika izlemek gerekir. Bunun için dış ticarette ithalatı kısıcı ihracatı teşvik edici müdahaleler yapmak yoluna gidilir. Bölgeler arası farklılıklardan kaynaklanan ekonomik ve sosyal dezavantajların ortadan kaldırılmasına, eğitim imkanları sağlanmasına istihdamın güçlendirilmesine yönelik yardımlar yapılmalıdır. Özellikle yeni ürün üretim sistemi ve teknoloji kullanan sektörde araştırma ve geliştirme programlarının uygulanmasına aynı üretim alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin örgütlenmesine, çevre sorunları için sanayiinin yeniden yapılanmasına GATT taahhütleri çerçevesinde tarım ürünlerinin desteklenmesine ürünlerimizin uluslar arası alanlarda tanıtım ve pazarlanmasına yardımcı olmak, katkıda bulunmak için devlet tarafından yardımlar yapılmaktadır. Ayrıca günümüzde işletmelerin dünya pazarlarındaki rekabet güçlerini koruyabilmeleri ve arttırabilmeleri için devlet yardımlarda bulunur. İhracata yönelik finansman araçları önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde uygulanan ihracata yönelik teşvik sistemi değişen şartlar ve ihtiyaçlara göre dönem dönem değişikliğe uğramaktadır. Önceleri sübvansiyon niteliğinde olan teşvikler 80’li yılların ikinci yarısından itibaren ihracata yönelik sağlıklı ve çok yönlü bir sanayi yapısının oluşturulması ilkesinden hareketle sübvansiyonların yerini yeni teşvik sistemi almıştır. Ülkemizde günümüzde uygulanan teşvikleri başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz : 1) Parasal Teşvikler A. Devlet Yardımları 1. Ar – Ge Yardımları 2. Çevre Koruma Yardımları 3. Yurt Dışı Fuar Ve Sergilere Milli Düzeyde Veya Bireysel Katılımın Desteklenmesi 4. Pazar Araştırması Desteği 5. Yurt Dışı Ofis, Mağaza, İşletme... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.