abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
DEVLET KAVRAMI


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 6 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 17175 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

A)DEVLET KAVRAMI Devlet, bir insan topluluğunu belli sınırları olan bir ülkede, belli yasalara göre yöneten, kendilerine özgü yapıları bulunan siyasal örgütlerdir. Her devlet kendi iç ve dış işlerinde egemen ve bağımsızdır. Yeni bir devletin uluslar arası ilişkilerde bulunabilmesi ve öbür devletlerle ilişki kurabilmesi için o devletlerce tanınması gerekir. Devlet Biçimleri Devletler yasal yapılarına göre, basit ve bileşik devletler olarak ikiye ayrılır. Basit devletlerde egemenlik tek bir siyasal merkezde toplanmıştır. Ülkenin bütünü için tek bir anayasaya dayanan yasama, yürütme ve yargı organları vardır. Birleşik devletlerde ise birden çok devlet oluşturur. Bu devletlerin aralarındaki yasal bağın durumuna göre birleşik devletler; “Federal Devlet” ve “Devlet Konfederasyonu” olarak ikiye ayrılır. Konfederasyon ortak bir amaç için bağımsız devletlerin oluşturduğu topluluktur. Konfederasyon içindeki devletlerin kendi anayasaları, yasama ve yargı organları vardır. Federal devlette ise konfederasyonun tersine üye devletler ortak bir anayasa ile bir araya gelir. Federe devletler her birinin sahip olduğu anayasanın, yürütme ve yargı organlarının yanı sıra ayrıca bir de federal anayasa ile federal yasama , yürütme ve yargı organları vardır. Federal devletlerde uluslar arası ilişkilerle savunma ve mali politikalar tek bir devlet gibi yürütülür. B)LAİKLİK KAVRAMI Din kurumunun siyasal ve kamusal etki ya da egemenliğinin sınırlanması çabalarından doğan, batı kaynaklı olmasına karşın günümüz demokratik sistemlerinin hemen hemen tümü tarafından hukuken ya da fiilen benimsenen laiklik ilkesi genel olarak dini ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak tanımlanır. Fransızca’dan dilimize geçmiş olan “laik” sözcüğü “din adamı olmayan kimse; din adamı dışında kalan halk” anlamına gelen Latince laicus sözcüğünden gelmektedir. Dünya Tarihinde Laiklik Laiklik ilkesi, dinin; insanın günlük yaşantısı ve toplumsal düzen ile devlet yönetimi üzerine baskı kurması, özellikle İseviliğin Avrupa’da ortaçağ sonlarına kadar söz sahibi olması ve din adamlarının krallara hükmetmeye başlaması sonucu halkın gösterdiği tepkinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Zamanla değişen ve gelişen ticaret ilişkileri, kentlerin zenginleşmeye başlaması, Hıristiyan olmakla birlikte ayrı mezheplerden olanların çoğalması gibi etmenler Hıristiyan dininin dönemin yeni koşullarına göre gözden geçirilmesini gerektirdi. 16. yüzyılda dinde reform hareketi oldu. Edebiyat, sanat ve bilimde Rönesans diye adlandırılan canlanma ve atılım dönemi de 15. ve 16. yüzyılda gerçekleşti. Böylece Hıristiyan dünyasında din, yaşamın bir çok alanında etkisini yitirmeye başladı. Özellikle eğitim ve öğretim alanında yenileşmeler oldu. Din kurallarına uygun eğitim yapan kurumların yanı sıra özgür düşünceye ve inanç özgürlüğüne dayanan eğitim kurumları devlet tarafından açılmaya başlandı. 1789 Fransız De... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.