abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
NEFSİN MAHİYETİ SIFAT VE ÖZELLİKLERİ


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 7 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 177619 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

NEFSİN MAHİYETİ SIFAT VE ÖZELLİKLERİ

Nefsin hakikatini anlamak için, önce nefsin ne olduğuna bakalım. Lügate göre; nefs, bir şeyin kendisi manasına gelir. Tasavvufta ise insanın hayvani tarafıdır. İnsanın nefsi şerrin kaynağı kötülüğün temelidir. Nefs, ruh gibi bedende bir varlıktır. Kötü huyların, çirkin fiillerin ortaya çıkmasının sebebi nefstir.
Nefs, insanın içinde Şeytan’ın temsilcisi, onun yerli iş birlikçisidir ; eğer terbiye edilmezse onun bir öğrencisidir.
Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın naklettiğine göre “İnsanın iki ruhu vardır. İslam hükeması, birine hayvan diğerine insan ruhu demişlerdir. Onların hayvan ruhu dedikleri, latif cevher bir bahardır ki , bedendeki hayat, duygu, hareket ve iradeyi taşır. Bu ruha şehvani nefs veya hayvani nefs de denir. İnsan ruhu denilen cevherse Nefs-i Natıka’dır ki, maddeden ayrı bir cevher sayılmıştır. Lakin kendi fiil ve hareketlerinde maddeye yakın ve onunla beraberdir.”
Bu denilenlerin ışığında diyebiliriz ki, hayvani ruh bedeni tatmin içindir; insani ruh ise ruhu tatmin içindir. Fakat insani ruh bedenle ortak bir şekilde ruhu tatmin eder.
Nefsin mahiyeti konusu, onun hakikatinin ne olduğu, ne tür bir yapıya sahip olduğu öteden beri tartışıla gelmiştir.
Ayetlerden, hadislerden ve akli bürhanlardan anladığımıza göre; nefs, bi-zatihi canlı, mükemmel bir cevher olup insanın sağlamlığı veya bozukluğu ondan doğar.
İmam Gazali; “Nefs, canlı, faal, idrak eden bir cevherdir. Kişi ne zaman yalın halde ruh veya kalp kelimesini kullanırsa, onunla bu cevheri kasteder. Mutasavvıflar hayvani ruhu, nefs olarak anlar ve kabul ederler.” Der ve nefsin özelliklerini şöyle zikreder: “ Nefs, Allah’ın (c.c.) emrinde olduğu için bedende bir yabancı gibidir. Yüzü daima aslına ve döneceği yere doğrudur.”
Nefsin bir diğer özelliği ilme olan düşkünlüğüdür. Ömrü boyunca ilimle meşgul olmayı arzular.

Nefsin niteliği,neye banzediği konusunda filozoflar şöyle der: “Nefs, tamamen kandan ibarettir. Çünkü insan ölünce, cesedinde faaliyeti sona eren şey, canlılığı ve kanıdır.”
Bazı felsefeciler; kan, nefsin mekanıdır, demişlerdir. Nitekim bu Tevrat’ta zikredilmektedir: “Ya Musa! Sakın damarlarını yeme, çünkü onlar, nefsin bulunduğu ve barındığı yerlerdir.”
Mehmet Ildırar’a göre “Nefs iki şekilde ortaya çıkar: Günahlar ve yaratılıştaki haller. Günahların temizlenmesi, yaratılıştan gelen kötü hasletlerin (kibir, hased, cimrilik, öfke, kin, vs. )değiştirilmesi ile mümkündür.”
Ebu Talib El-Mekki’ye göre “Nefsin günah işlemesi dünyayı mamur etme derdiyle olur. İtaatlar ise ahireti mamur etme sebebiyle meydana gelir. Nitekim hadis-i şerifte de “Dünya muhabbeti tüm günahların başıdır.” diye buyurulmuştur.”
Nefsin özellikler...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.