abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
İŞ ETÜDÜ


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 8 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 20617 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

İŞ ETÜDÜ GİRİŞ Sanayi devrimi sonrası teknolojik gelişmelerle beraber kişisel üretimden fabrika sistemine hızlı bir kayma görülmüştür. Buharlı makinelerin kullanılmasıyla beraber seri üretim artmıştır. Daha önce yaygın olan ev ekonomisi yerini fabrika ekonomisine bırakmıştır. Bütün bunların sonucu olarak bir arada çalışan insanları yönetmek, onlardan maksimum verim elde etmek ihtiyacı yönetim kavramının gelişmesine yardımcı olmuştur. 1880-1930 yılları arasında ortaya çıkan “Bilimsel Örgüt Teorisi”, “Klasik Yönetim Teorisi”, “Geleneksel Örgüt Teorisi” gibi adlarla anılan yaklaşım temelde üç başlık altında incelenmektedir. Bunlar; öncülüğünü Frederic Taylor ’un yaptığı “Bilimsel Yönetim Yaklaşımı” (Scientific Management), öncülüğünü Henry Fayol ’un yaptığı “Yönetim Süreci Yaklaşımı” (Administrative Process Approach) ve Max Weber’in yaptığı Bürokrasi yaklaşımıdır. Bu yaklaşımların klasik olarak adlandırılmalarının nedeni modalarının geçmiş olmasından değil, organizasyon ve yönetim konularındaki ilk sistemli yaklaşımlar olmalarından kaynaklanmaktadır. Daha sonraki yaklaşımlar klasik teoriyi temel alarak ancak onu daha da geliştirerek yeni yöntemler ortaya atmışlardır. Klasik teori iki ana fikir etrafında toplanmıştır. Birincisi rutin işlerin görülmesinde insan unsurunun makinelere ek olarak nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceği, ikincisi de formal organizasyon yapısının oluşturulmasıdır. Taylor’un bilimsel yönetim yaklaşımı birinci fikri, yönetim süreci yaklaşımı ile bürokrasi yaklaşımı da ikinci fikri ayrıntılı olarak ele almıştır. Klasik örgüt kuramını inceleyen üç yaklaşımın ortak fikir ve amaçları şu şekilde özetlenebilir ; 1. Örgütlerde insan unsuru dışındaki faktörler üzerinde durulmuş ve insan ikinci planda kalmıştır. Maddi faktörler düzenlendikten sonra, insanın öngörülen doğrultuda ve şekilde davranacağı varsayılmıştır. 2. Rasyonellik ve mekanik süreçler hareket noktası olmuştur. Bunlar; makine-insan ilişkileri, işlerin dizaynı ve birleştirilmesi ve ilkelerin amaçladığı rasyonelliktir. Mekanik rasyonelliği bozacak insan unsuruna ilişkin faktörler ayrıntılı olarak incelenmemiştir. İnsan kendisine söyleneni yapan, rasyonel olduğunu inanılan sisteme uyan pasif bir unsu olarak varsayılmıştır. 3. Örgüt kapalı sistem anlayışı ile ele alınmıştır. Bu nedenle de, örgüt içi dahili etkililiğin nasıl sağlanabileceği üzerinde durulmuş, bunu sağlamak için uyulması gereken ilkeler üniversal kabul edilmiş, fakat dış çevre şartlarına ve örgütlerin değişen şartlara nasıl uyabilecekleri üzerinde durulmamıştır. 4. İlkelerinin her örgütte uygulanması öngörülmüştür. Böyle olunca da klasik açıdan örgüt dizayn süreci; amaçların belirlenmesi, uzmanlaşmanın sağlanması için işlerin bölünmesi, işlerin bir araya toplanarak mevki ve pozisyonların oluşturulması, departmanlaşmanın sağlanması, departmanların hiyerarşik bir yapı içinde koordinasyonunu sağlamak ü... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.