abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
DOĞRUDAN YABANCI SERMAE YATIRIMLARI


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 10 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 3823 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR Tanımı : Bir şirketin, yatırımını ülke sınırları dışına yaymak üzere ana merkezinin dışındaki ülkelere üretim tesisi kurması veya mevcut üretim tesislerini satın alması “doğrudan yabancı yatırım” olarak adlandırılır. Geniş anlamda, bu tanıma emlak sektöründe yapılan spekülasyonlar, borsa oyunları, tahvil alımları, kur değişikliklerinden yararlanan çeşitli spekülatif giriş-çıkışlar da girebilmektedir; ancak bu çalışmada “yabancı doğrudan yatırım”, üretken alanlara yapılan yatırım ( makine, teçhizat, bina, arsa, lisans, patent hakları) olarak ele alınacaktır. Gerekliliği : Dünya ekonomisi özellikle son 15-20 yılda hızlı bir şekilde değişmektedir. “Küreselleşme” olarak tanımlanan bu değişimden çok önemli iktisadi sonuçlar çıkmaktadır. Bu sonuçlar itbariyle, ulus devletinin önemini yitirdiği, ulusal iktisat politikası oluşturmanın anlamlı olmadığı, ülkelerin uluslararası gidişata ayak uydurması ve kalkınması için yabancı sermayeyi çekmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu süre içinde doğrudan yabancı yatırımların, uluslararası ticaret hacminin göstergesi olan toplam ihracat ve dünyada üretilen toplam mal ve hizmetlerin göstergesi olan GSMH’ den daha hızlı arttığı görülmektedir. Bu gelişmeyi gören ve yabancı yatırımın gelmesi için uygun koşulları sağlayan ülkeler, güçlü bir finansman yapısına sahip olmakla birlikte istihdam sorunlarını çözme konusunda da önemli adımlar atmışlardır. TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YATIRIM VE YABANCI SERMAYENİN GELİŞİMİ Türkiye, dünyanın gelişmekte ve değişmekte olan ülkeleri arasında üst sıralarda gösterilmektedir ve cazip bir iç pazara sahiptir. Ülke genelinde eğitim seviyesi yüksek olmamakla beraber çok sayıda iyi eğitilmiş işçi ve yönetici bulunmaktadır. 1954’te ‘Yabancı Sermaye Yasası’ nın yürülüğe girmesinden bu yana Türkiye, bu sermayeyi çekmeye yönelik bir hukuki yapı hazırlamayı amaç edinmiştir. Ancak bu girişimlere rağmen yabancı yatırım düşük seviyelerde kalmıştır. Türkiye’de 1970’lerin sonuna kadarki süreç içinde yalnızca düşük maliyetli tarım girdilerine dayalı belirli birkaç sektörde yatırım gerçekleştirildi. Bu dönemde Türkiye içe dönük bir “ithal ikamesi” stratejisi uyguladı. İthalatın rekabeti fiilen söz konusu olmayıp, iç pazardaki rekabet de KİT’lerin sübvansiyonu ile bastırılmış durumdaydı. Yabancı paralar için 1’den fazla ve yüksek kur değerleri uygulanması, Türk Lirası’nın konvertibl olmaması ve süregelen politik ve ekonomik istikrarsızlık, Türkiye’nin yabancı sermaye için çekiciliğini zayıflatmıştı. Özellikle ihracat amaçlı yabancı sermaye, tercihini Türkiye için kullanmadı. Bu sorunlara rağmen 70’li yıllar boyunca 250 milyon dolar tutarındaki yabancı sermaye, iç pazarda satış yapma amaçlı olarak Türkiye’ye girdi. 1970’lerin ortalarından itibaren borç krizinin ciddi olarak yaşanmaya başlaması , iç pazardaki büyük durgunluk ve kredi sisteminin çöküşünü beraberinde getirdi. B... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.