abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEME SÜRECİNDE ADA ÜLKELER


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 7 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 51120 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

Avrupa Birliği Genişleme Sürecinde Aday Ülkeler 1952 yılında altı ülkenin (Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Belçika, Hollanda) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (AKÇT) oluşturulmasıyla başlayan Avrupa bütünleşme projesi 15 ülkeye ulaşan üye sayısıyla Avrupa Birliği (AB) halini almıştır. ABye üye devletlerin refah seviyesinin yüksekliği ve demokratik unsurların tüm kurumlarıyla birlikte yerleşmiş olması ABnin öneminin giderek artması sonucunu doğurmuştur. 1990lı yılların ilk yarısından itibaren başlayan ve Soğuk Savaşın sona ermesiyle ortaya çıkan Avrupanın yeniden yapılandırılması ihtiyacı, AByi kaçınılmaz olarak gelişmelerin merkezine iterek, bu yönde barış ve refahın yaygınlaştırılması için ciddi sorumluluklar yüklemiştir. Söz konusu barış ve refahın sağlanması için AB, eski komünist bloku ve bazı Akdeniz ülkelerini[1] bünyesine dahil ederek genişlemeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu üyesi Günter Verheugen yaptığı bir açıklamada genişlemenin AB için hem tarihi bir fırsat hem de bir yükümlülük olduğunu ve bu nedenle en önemli önceliklerinden birini oluşturduğunu belirtmiştir. Berlin Duvarının Yıkılması Sonrasında Avrupanın Yeniden Yapılanması Berlin duvarının yıkılması sonrasında Avrupa Birliğinin Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleriyle (MDAÜ)[2] olan ilişkileri köklü bir değişime uğramıştır. O döneme kadar ekonomik anlamda COMECON bünyesinde yer alan MDAÜler AByle ilk kez kurumsal ilişkiler geliştirme imkanına kavuşmuştur. Bu ilişkilerin ilk aşamasını AB ile MDAÜler arasında düzenlenen ticaret ve işbirliği anlaşmaları (trade and cooperation agreements) oluşturmuştur. Bu çerçevede, Macaristan, Polonya, Çekoslavakya, Bulgaristan ve Romanya ile 1989 - 1991 yılları arasında anlaşmalar gerçekleştirilmiştir. Anlaşmaların içeriğini genel olarak, ABnin bu ülkelere uyguladığı ithalat kotalarının kademeli olarak kaldırılması ve Eğitim, Mesleki Eğitim, Sağlık Standartları ve Çevre gibi alanlarda teknik destek sağlanması oluşturmuştur. Ancak bu içerik AB ile daha kapsamlı ilişkiler kurmak isteyen MDAÜlerce kısa süre içerisinde yeterli bulunmamaya başlamıştır. 1989 Sonrası Gelişmeler Karşısında ABnin Tutumu ve Oluşturulan Mali Çerçeve ABnin 1989 yılı sonrasında Avrupada yaşanan gelişmeler karşısındaki ilk tepkisi MDAÜlere destek sağlamak için yeni bir mali çerçeve hazırlamak olmuştur. Öncelikle AB, bu ülkelerin pazar ekonomisine geçişini kolaylaştırmak amacıyla kredi sağlayacak olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasını (EBRD) kurmuştur. Bunu takiben bu ülkelerle ilişkilerin temel mali mekanizmasını teşkil edecek olan PHARE[3] programı hazırlanmıştır. 18 Aralık 1989 tarihinde gerçekleştirilen Strasburg Zirvesinin hemen sonrasında onaylanan bu program ilk etapta Macaristan ve Polonya için uygulanmış, ancak kısa süre içinde diğer ülkeleri de kapsar hale getirilmiştir. PHARE programı söz konusu ülkelerin ekonomik açıdan yeniden y... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.