abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26


Etiket Bulutu

İstanbul Özel Ders tanılamak lâciverdî atasözleri çıkış kaynakları saati kim bulmuştur regular verbs sagliga zararli aliskanliklar erkek işi sanat nedir ense kökü toplam kalite yönetimi kalite çemberleri endüstri işletmeleri kalite çemberleri uygulaması arnold bennett no frost ışın çağı çocukları arı biti beyzbol nasıl oynanır ev telefonu atatürkün basın işçi problemleri buz hokeyi uykulu gezegenimiz coğrafi yurdumuzun komşuları ağız tüfeği 1920lerde iletişim tevessü 20. yüzyılda insan hakları düşüncesi türk bayrağının kabulu motivasyon analitik sunum psikodinamik kuramlar ekonomik kriz türkiye ilişki ipince çocuk resimleri atatürk ile gelen yenilikler gc/ms kinin bağırtkan ulus kavramı ilişken cope örneği yeraltı suları ibiş trigonometrik fonksiyonların grafiği başarısız dnanın yapısı bilgisayar bölümü staj ankara nüfusu vade farkı istanbuldaki doğal güzellikler silki asal sayı 2003 öss soru bitki üreme organı eski uygarlıkların kullandığı sayılar imzanın önemi lazer tekniği perşomen bursadaki okullar türkiyede yoksulluk nano top dar darına straygarn sanatsal akımlar pazen duvar pası mesele yok! kanserojen yaz mevsimi benim diyen kare prizma pirinç lehimi flâm ceviri harbi yatır radio reciever kaynak yontemi sapak yer kabuğu namaz kılı karides ağı cumhuriyet dönemi giysi hademelik elektronik veri değişimi imaniye askeri ihtilal araba nasıl gider avrupa jeolojisi kazıklı temel son iştihar seyrüsefer dost olmak leasing factoring çatı havalandırma capraz kur belâ aramak


DPY SOSYAL BİLGİLER SORULARI


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 3 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 54438 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

DPY SOSYAL BİLGİLER SORULARI 1. 19. yy.’da Avrupa devletlerini, büyük ölçüde etki-leyen olaylardan biri Sanayi İnkılâbıdır. Bu inkılâ-bın sanayileşmiş ülkelerde getirmiş olduğu anla-yış aşağıdakilerden hangisidir? A) Milliyetçilik B) Sömürgecilik C) Bağımsızlık D) Eşitlik 2. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının durumu hangi şekilde belir-lenmiştir? A) Boğazlar açılacak, istihkamlar İtilâf Devletle-rince işgal edilecek B) Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üzerinde e-gemenliği tam olacak C) Boğazlar uluslar arası bir yönetime verilecek D) Boğazlar bütün gemilerin geçişine kapalı tu-tulacak 3. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda, düşmanı yurttan atmak amacındaki direniş hareke-tini boğmak için, millî çıkarlarımıza aykırı faaliyet gösteren cemiyetlerden biridir? A) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti B) Millî Kongre Cemiyeti C) Kilikyalılar Cemiyeti D) Teali İslâm Cemiyeti 4. Mustafa Kemal askerlik eğitimi almak için ilk ola-rak aşağıdaki okulların hangisinde öğrenim gör-müştür? A) Selanik Mülkiye Rüştiyesi B) Manastır Askerî İdadisi C) Selanik Askerî Rüştiyesi D) Şemsi Efendi İlkokulu 5. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yurdu-muzun İtilâf Devletlerince işgale uğraması üzeri-ne Türk halkının güney cephesindeki ilk direnişi hangi ülkeye karşı verilmiştir? A) İtalya B) Yunanistan C) Fransa D) İngiltere 6. Amasya Genelgesi’nde yer alan; “Vatanın bütün-lüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.” maddesi Kurtuluş Savaşı’yla ilgili olarak aşağı-dakilerden hangisini ortaya koymuştur? A) Kurtuluş Savaşı’nın kimlerle birlikte yürütüle-ceğini B) Kurtuluş Savaşı’nın yöntemini C) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini D) Kurtuluş Savaşı’nın amacını 7. Son Osmanlı Mebusan Meclisince kabul edilen “Misak-ı Millî” kararlarında aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? A) Milletin kendi geleceğini belirlemede söz sahibi olması B) Milletin haklarının basın yoluyla dünyaya duyurulması C) Ankara’da yeni bir hükümet kurulması D) Türk vatanının sınırlarının nasıl olacağı 8. Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin uluslararasında kazandığı ilk siyasî başarısı aşağıdakilerden han-gisidir? A) Lozan Barış Antlaşması B) Gümrü Antlaşması C) Moskova Antlaşması D) Kars Antlaşması 9. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir? A) Yunanlılar saldırı gücünü kaybetti, savunma du-rumuna geçti. B) Yeni durumun görüşülmesi için Londra Kon-feransı toplandı. C) Türk milletinin azmi ve kurtuluş umudu güçlendi. D) TBMM’nin moral ve otoritesi arttı. 10. Kurtuluş Savaşı’nda imzalanan antlaşmalardan hangisi ile Hatay dışında bugünkü Suriye sınırımız çizilmiştir? A) Mudanya Ateşkes Antlaşması B) Gümrü Antlaşması C) Kars Antlaşması D) Ankara Antlaşması 11. Aşağıdakilerden hangisi, Anayasamız için söylendiğinde yanlış olur? A) Hukukî ve siyasî düzenlemeler getiren bir sözleşmedir. B) Devletin otoritesini sınırlar. C) Va... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.