abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
İKİ TARAFLI TALAMİK LEZONLAR


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 3 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 56333 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

İki Taraflı Talamik Lezyonlar Talamus, insanlarda beynin stratejik çekirdeklerinden biridir. Talamik fonksiyonlara ve talamik lezyonların klinik sonuçlarına ilişkin olarak, giderek artan miktârda bilgi mevcuttur. Tek taraflı talamik lezyonlar, genellikle tek yanlı geçici veyâ kalıcı davranışsal, duyusal veyâ oküler motor bozukluklara yolaçar. İki taraflı lezyonlar, tek taraflı olanlara nazaran daha ciddi davranışsal bozukluklara sebep olur. Çoğu rapor, bir veyâ iki talamo – subtalamik arterin tıkanmasına bağlı olarak, paramedyan arter bölgesinde iki yanlı meydana gelen enfarktlar hakkındadır. Buna rağmen, çeşitli talamik arter bölgelerinin iki yanlı eşzamanlı lezyonlarının klinik getirilerine ilişkin bir bilgi mevcut değildir. Eşzamanlı iki taraflı talamik enfarktları olan 16 ardışık hastanın manyetik rezonans görüntüleme çalışmalarıyla teyit edilen klinik ve davranışsal özellikleri ve bunun etyolojisi üzerinde çalıştık. Malzemeler ve Yöntemler : Çalışma alt grubu, Ocak – 1992 ile Haziran – 1998 tarihleri arasında merkezimize ardışık olarak mürâcaat eden ve ilk kez iskemik inme olan 2750 kişilik bir grubu içeren inmeli hastalardan müteşekkildi. Kayıtlarımızdaki klinik, radyolojik ve nöropsikolojik değerlendirmeler, bütün inmeli hastalar için rutindi. Hastaların bu çalışmada yeralma ölçütü, şunlara göre belirlendi : İlk kez talamik inme geçirmiş olanlar, MRda iki taraflı eşzamanlı lezyonları olanlar ve inmeden itibâren 48 saat içinde mürâcaat edenler. Eşzamanlı yeni enfarktlar, genellikle enfarkttan sonraki bir hafta içinde BT ve 1.5 Teslalık güce sahip MR ile görüntülendi. MRla yapılan çalışmalar T1, T2 ve proton ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. Gadolinyum enjeksiyonu sonrasında, T1 ağırlıklı ve 5er milimetrelik kesitlere sahip sagittal ve transvers kontrast görüntüler alındı. Akut enfarktlar, (T1 ağırlıklı görüntülerde düşük yoğunluklu ve T2 ağırlıklı görüntülerde de yüksek yoğunluklu sinyaller üreten) ve genişlemiş Virşov – Robin perivasküler boşluğundan daha büyük iskemik lezyonlar şeklinde tanımlandı ve bunlar, gadolinyumla genişleme göstermekteydi. Arka serebral, baziler ve vertebral arterlerin 64 dilimlik, 0.8 – 1 milimetre hassasiyetli 3 boyutlu MR anjiyografisi de, bütün hastalara tatbik edildi. Vertebral arterlerin kafa dışındaki kısımları üzerinde, Doppler doğrulamalı MR anjiyografiyle opasite değişikleri yönünden çalışıldı. Bütün hastalar üzerinde tam kan, biyokimya, TİT, transkraniyal Doppler, karotid ve vertebral arterlerin duplike sonografisi, EKG ölçümleri temeline dayalı standart bir protokolle çalıştık. 5 hastaya transösofajiyal ekho ve 3 hastaya da Seldinger tekniğinin kullanıldığı konvansiyonel anjiyografi uygulandı. Talamik iskemik lezyonlar için şu risk faktörleri kaydedildi : Yaş, cinsiyet, DM, sigara, hiperkolesterolemi ve (geçirilmiş MI, sol ventrikül anevrizması, hipokinezi, akinezi, kornik valvüler olmayan atriyal f... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.