abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26


Etiket Bulutu

İstanbul Özel Ders algılama sürecini etkileyen faktörler milyonlarca yildan bugune turler apandisit fabller insanın çevreye etkileri yerküre katmanları tesis planlama soruları maliyet muhasebesinde enflasyon ortamı yaşanılmak osmanlı demokratikleşme hareketleri mücessem dünyadaki kanallar hacı murat özeti bursada tarım beden eğitimi yıllık planları ırregular verbs sokak kızı ayanlar eski uygarlıklarda müzik meslek tanıtımı sıçan yolu olasılık rafinasyon alaiye beyliği osmanlı devletinde insan hakları temizlikçi sarıyer sabit dizi bağlamanın tarihçesi güç sistemleri teğmenlik anlaşılmak tanınış boya kazanı gözetlemek matematik çıkmış sorular girişimci pazarlama oksiyür serbest su talaşlı staj atletizim destansı cirit oyunu hastane bilgi yönetimi sıska olmak dil kultur iliskisi teoman konuşma sadrazamlık andırış sistem analizi korkuluk resepsiyon zübde atatürkün hayatı ve kişilik özellikleri vakit ilk yerleşmeler ve değişim açık öğretim sınav soruları parmak hesabı orta sıklet osmanlıda teknoloji delinmek parçada anlam banka muhasebe kimyasal reaksiyonlar ve enerji shçek cumhuriyet sonrası yenilikler bir nefeste k.d.v. hesaplaması yerin katmanları müdir orijinallik döğme veri sıkıştırma presçi soy sop sıralanmak katır karı atama luise pasteur gümrüklü süperkritik akışkan q basic kayaçları mentollü alem sürücü kursları iskonto hesaplanması irticalen özetlenmek daldalan kapatılma kuru fasulye atatürk ün türk dili için yaptıkları çekiç atma tarihsel yatıp kalkmak 2004 yılı resim ders planı, trabzonun fethi


ELASTİK DEFORMASON


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 3 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 56396 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

ELASTİK DEFORMASYON Mekanik Davranış : Bir malzemenin uygulanan yüke (kuvvetlere)karşı gösterdiği tepkidir. Elastik : Tersinir davranış sergiler. Elastik Modülü : Elastik şekil değişimine karşı direnç veya rijitlik. Örnek : Çeliğin elastisite modülü alüminyumun yaklaşık 3 katı kadardır(Eç=3.EAl.).Yani aynı yük altında Alüminyum çelik’ten 3 kat daha fazla uzar kiriş halinde çelik’ten daha fazla çöker. Mekanik Özelliklerin Kaynağı : Niceliksel olarak atomlar arası bağlardır. Niteliksel olarak açıklanamaz. Örnek.1 : Çelik ısıl işlem uygulanırsa mukavemeti ve sertliği 2-3 kat artar işte bu fark yalnızca atomlar arası bağa bağlanamaz.(İç yapı değişimin etkisi) Örnek.2 : Yapı çeliği oda sıcaklığında sünekliliği ~%35 iken 250°C’de süneklilik ~%1’e düşer. Örnek.3 :Yine bu çelik oda sıcaklığında ~%35’lik bir şekil değişimi sonunda kırılırken, uygun bir ısıl işlemle(su verme gibi) aynı koşullarda bu değer %1-2’ye düşer.Sertlik ve mukavemet ise 2-3 kat artar. GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME BAĞINTILARI : BÜNYE DENKLEMLERİ Gerilme : Birim alana etkiyen kuvvet. Şekil Değiştirme Oranı : Birim boydaki değişim.(! % veya uzunluk olarak ) Basit Kayma : Boyutlar değişmediği yalnız açıların değiştiği kabul edilir. Kayma Şekil Değiştirmesi : Bu dik açılardaki değişmenin tanjantıdır. Teorik veya Kohezif Mukavemet : Bağ kuvvetlerinin kaymaya karşı gösterdiği dirençtir. Çekme Deneyinde : malzeme sabitidir. MALZEMELERİN FARKLI ELASTİK-PLASTİK DAVRANIŞLARI GEVREK-SÜNEK MALZEMELER Beton,Tuğla,Taş… Al ve Alaşımları,Cu ve Alaşımları… Koni-Çanak Şekli Kırılma Termoplastikler,sünek davranış gösterirler.Bakalit gibi termoset plastikler uzay ağı polimerleri kovalent bağdan dolayı gevrek kırılırlar. Gevrek malzemeler elastik bölge sonunda aniden kırılırlar,plastik şekil değişimi yok denecek kadar azdır.Çok az enerji ile kırılırlar. Sünek malzemeler önemli ölçüde plastik şekil değiştirdikten sonra büzülerek kırılırlar. Lineer olmayan elastik davranış büyük ölçüde elastik şekil değiştirirler. E ve ε’ları yüksektir. [a].Yumuşak çelik,mukavemeti düşük, tokluğu büyüktür.Çarpma anında büyük enerji yuttuktan sonra kırılırlar.Bunun için karayollarındaki bariyerlerde kullanılabiliriler. [b]. Bu eğriye sahip malzemelerin özellikleri [a] ve[c] eğrisi arasındadır. [c].Mukavemet büyükü,tokluk küçüktür.Çarpma anında az enerji yutarak kırılırlar.Aşırı zorlanmaya maruz ve aşınmaya uğrayan parçaların üretiminde kullanılırlar. ELASİTİSİTE MODÜLÜNÜ ETKİLEYEN ETMENLER Sıcaklık : Sıcaklık arttıkça ,atomlar arası uzaklık artar ,bağ kuvvetleri eğrisinin yeni denge mesafesinde eğimi azalır,dolayısıyla E düşer. Kristal Doğrultuları : Atomların en sık dizili oldukları doğrultularda şekil değiştirme rijitliği dolayısıyla E en yüksektir. Örnek : [1 1 1] doğrultusunda atomlar en sık dizilidirler.(E=2,8.105 N/ mm2) [1... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.