abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26


Etiket Bulutu

İstanbul Özel Ders ahmet kanal tenvir itmam hikaye türleri panayır atatürk ile ilgili sunum dolam kamu hukuku proje kafdağı nın ardına yolculuk joistik işe bak! atv tekstil nedir makine-resim tek liste atatürkün anılar beyannameler hakkında kadın işgücü 30 ağustos ingilizce mezosfer mehmet maden omurgali hayvanlar burhaniye genleşme soru ve cevapları shouldnt kalıplama telgıraf ateş küre salep galileo tavzif mevlana felsefesi çarkçı yağ tulumu ankaranın iklimi ampulü bulan kişi katı sıvı goriot baba spss uygulamaları staj raporu örneği anlatımcı yaklaşım 2000 yılı sonrası bankacılık sektörü usta öğretici sınav soruları yerin katmanları arkaik genleşme ve sıkıştırılabilirlik (sunuş) gevher nesibe sultan horoz gibi açı kenar anlam bilgisi ayyaşlık mesleksel ipek mobilya hikem kükürtleme esmerleşmek sanatla ilgili sözler nefes etmek söylenilme sağılma delphi 6 doyurmak soğuk presleme sorumlu vatandaş boylama bağıtlı eskicilik kayyım başhemşire inceltici 2005 öss soru çözümleri bilisizlik kaplan fenike uygarlığı trafik kazalarının önlenmesi revalüasyon acı yitimi zeamet a sınıfı elektrikli cihazlar tabiî roka hero sözleri ilmi eserler kan gölü vicudumuz dönüt çini sağlık tipleri gözü aç para bulunmadan önce öğütlemek spss çoklu regresyon web sitesi 3d studio max akraba evliği neden bir hücrelilerde ve bitkilerde doğal davranışlar fısıldaşma atılımcı


DEBİ ÖLÇÜMÜ


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 7 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Acrobat Reader Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 57573 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

DEBİ ÖLÇÜMÜ : çme suyu, drenaj, atık sular, sıvı hidrokarbonlar, petrol ürünleri, nafta, etilen, buten, benzen gibi kimyasal kirletici olmayan her türlü sıvının bir boru içinde basınç etkisiyle sahip oldu u debi miktarınin do ru bir ekilde ölçülmesi, hem sürekli reaksiyon olan bir kapta geri dönü üm miktarını en aza indirir hem de reçete miktarına uygun akı sa layarak reaksiyonun güvenilirli ini sa lar. Debi ölçümlerinin do ru yapılması ünite operatörüne a a ıda i lemler hakkında bilgi verir. 1 Boru içinde akan sıvı debisi miktarını hacim /saat ya da kg / saat olarak ö renmek, 2 Debi akı ını istenilen de erde tutarak, bir havuza sabit debide ürün göndermek, 3 Ticari bir tankerin kaç günde dolabilece ini hesaplayarak liman i lerinin daha sa lıklı yönlendirilmesini yardımcı olmak. Debi ölçüm teknikleri içinde likitin yapısı, temiz, yapı kan olması ya da devamlı gazla an tipte olmasına göre de i ik yöntemler geli tirilmi tir. Her yöntemin üstün tarafları vardır. Ancak ölçümleri sınırlayan parametreler her cihazın her yerde kullanımını engellemektedir. Kullanılan ölçüm yöntemlerini öyle sıralayabiliriz. 1 Orifis yöntemiyle fark basıncına göre debi ölçümü, (Electronic Differential Pressure Measurement) 2 Corodial güç salınımına göre debi ölçümü, (Electronic Mass Flow Measurement) 3 Likitlerin vorteks olu turmasına göre debi ölçümü, (Electronic Vortex Flow Measurement) 4 Likitlerin iletkenli ini hıza ba lı olu turmasına göre debi ölçümü, (Electronic Magnetic Flow Measurement) 5 amandıralı Cam ve boru tip debi ölçümleri, (Electronic Variable Area Flow Measurement) vb. olarak sıralayabiliriz. Bu ölçüm yöntemlerinden her birinin kullanıldı ı yere göre bir üstünlü ü vardır. Biz burada basit Orifis plaka yöntemiyle olu turulan fark basıncı ölçümüne göre debi ölçümüne de inece iz. O rifis Plate : Paslanmaz çelikten imal edilmekte olup, yerle tirilece i boru çapına yakın boyutta dı çapı vardır ve iç çapı ise içinden geçen akı kanın fiziksel parametrelerine ba lı olarak fark basınç yaratacak ekilde, likitin yapısı, cinsi, sıcaklık ve basıncı dikkate alarak hesaplanır. A a ıdaki resimde imal edilmi muhtelif çaplarda orifis plakalar görülmektedir.Bu plakalar üzerine iç ve dı çap ile kullanılan malzeme ve akı kanın aktı ı hattı açıklayan Tag No’ da yazılır. Orifis plakası bir hatta iki flan arasına monte edildi inde likitin giri yeri yüksek basınçta çıkı yeri ise daha dü ük basınçtadir. Bu basınç farkı içinden geçen likitin oranıyla de i ecektir. Bu oran do rusal olmayıp logaritmik davranı gösterir, basınç farkının daha ba larında likit geçi i neredeyse iki kat artar. Orifis Plate ‘nin Hatta Montajı : Orifis Plate ekilde görüldü ü gibi hatta monte edilir.Boru ikiye ayrılarak iki adet flan kaynatılır.Flan lar arasına orifis yerle tirilir. ki adet grafit conta konarak yüksek basınçlarda kenarlardan likit sızması önlenir.Son olarak saplamalar kar ıdan kar ıya iki flan... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.