abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
AHLAK KAVRAMI, AHLAKLILIK KAVRAMI, ETİK KAVRAMI, KİŞİ KAVRAMI


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 8 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 73822 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

AHLAK KAVRAMI, AHLAKLILIK KAVRAMI, ETİK KAVRAMI, KİŞİ KAVRAMI Ahlak: “Ahlak kelimesi Arapça bir kelime olup “Huy” manasına gelen “Hulk” kelimesinin çoğuludur” (Kandemir, 1980, 23). Ahlakın birçok farklı tarifi yapılabilir ama bütün tanımlar sonuç olarak iyi-kötü üzerinde birleşmektedirler. Ahlak mutlak olarak iyi olduğu düşünülen ya da belli bir yaşam anlayışından kaynaklanan davranış kuralları topluluğudur. Başka bir tanımla Ahlak, iyi ve kötünün bilimidir. Ahlakı bir kimsenin iyi niteliklerini ya da kişiliğini belirten tutum ve davranışlar bütünü olarak da tanımlayabiliriz. Daha geniş bir çerçevede ise ahlak için insanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizgesi, diğer insanların davranışlarını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçüt ve ilkeler bütünüdür de denilebilir. “Toplumdaki diğer insanlarla yaşamaya mecbur olan insan, en tabi ihtiyaçlarını gidermek, müşterek düşmanlarına karşı el birliğiyle karşı koymak ve içinde yaşadıkları hayat şartlarını daha iyiye ve mükemmele götürmek için işbirliği yapmak zorundadır. Bunun içinde cemiyeti meydana getiren insanların birbirine inanması , güvenmesi ve bağlanması icap eder. Demek oluyor ki insanlar arasında sosyal münasebetlerin başlamasından önce bu münasebetleri düzenleyen kaidelere ihtiyaç vardır. Bütün cemiyetlerde mevcut olduğu halde varlığı gözle görülmeyen bu kaideler ahlak prensipleridir” (Kandemir, 1980, 33). Ahlaki ilkeler; insana yapılması gerçekleştirilmesi gereken ahlaki eylemi gösteren, insana yükümlülüğünü görev ve sorumluluğunu anımsatan ilkelerdir. Evrensel olarak kabul edilen ahlaki ilkeler olduğu gibi ulusların kendi deneyimleri sonucu oluşmuş ahlaki ilkeler de vardır. Örneğin “Yardıma muhtaç insanlara el uzatmak iyidir” ilkesi tüm dünyaca kabul edilmiştir. Fakat “Büyüklerin karşısında edepli bir şekilde oturmalıdır” ilkesi sadece ulusumuza ait bir ilkedir. Bu eylemler yapılırken ilkenin özelliği ve içinde bulunduğu toplum dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu davranışlarımız “Ahlaki eylem” olarak adlandırılır. Ahlaki eylem; ahlaki bir değere uygun düşen ya da ahlaki bir amacı gerçekleştirmeye yarayan eylemdir (Cevizci, 1996). Ahlaki bir eylemin sahip olmak durumunda olduğu belirli özellikler vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir: 1. Eyleme yöneltilen bir niyet ya da motifin varlığı, 2. Belirli bir eylem biçimini seçen bilinçli ve sorumlu bir ölçü, 3. Özne tarafından yapılan seçimde bir zorlamanın söz konusu olmayıp, seçimin öznenin kendisi tarafından belirlenmesi, 4. İyi ya da kötü gibi değerlerin varlığı, 5. Kişinin kendisinin ya da başkalarının çıkarına olabilecek bir sonucun hedeflenmesi. İşte bu çerçeve içerisinde ahlaki eylem en genel haliyle özgür iradeye dayanan ve başkalarını gözeten bir eylem olarak tanımlanabilir. Ahlaki eylemin ve ah... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.