abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26


Etiket Bulutu

İstanbul Özel Ders doğrudan fiksaj tezler boza gibi ailede ayrı butce yapmak cıncık körfez savaşı modern üretim teknikleri umberto boccioni gres yağı hamam gibi 01 restaurant mesnevi ısı transferi regülasyon marx da yahudi sorunu işte gönye 1.sınıf metin defteri sagular araç kalaycı cihetiyle içi çekmek a little ne demek 3. derece denklem plazma kaynağı uruguay hizmet anlaşması ileri mai ve siyah roman özeti atatürkün eğitim anlayışı dilli yarı açık ceza evi ot tutunmak ekosistemin bozulması methetmek ulus kavramı atatürkün inkılapları banka krizleri atatürkün dil ve edebiyat ikinci meşrutiyet dönemi çıplak çelik yapılar kaldırma kuvveti öss 29 ekim kompozisyonu yapay mıknatıslar sırasız askeri alanda gelismeler hikayecilik eli ayağı titremek robotik beta glukan fazla mesai atatürkün inkılabı asit tayini şuurlaşma geriatri protozoon spor ürünleri avagadro sayısı yanlama ertaş maiyet mavi zamanlar dehhaş bilgisayar staj defterleri üzerine yok tezahürat freud sigmund kimya işletme stajı feshetmek müessiriyet mimli gelendost tari firewall toprak alkali metalleri özellikleri sincan uygur özerk bölgesi artezyen laboratuvar staj raporu geliştirmek monolog örneği ataşelik bilisim aglari ve veri iletisim boş oturmak ölümsüzleştirmek stok nedir bayrak ve önemi nışadır öğle namazı ödev kapağı sahtiyan demokrasinin çeşitleri neo klasik benci radyo aktiviteleri temevvüç müsamahasızlık antalya fen lisesi


DERİN VEN TROMBOZU


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 10 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 77466 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

DERİN VEN TROMBOZU Venöz tromboembolizm; PM&R’in yatan ve ayakta izlenen hastalarında sıklıkla görülür. Ekstremitelerin süperfisiyel ve derin venlerini etkiler. Süperfisiyel tromboflebitin emboli riski azdır ve destekleyici önlemlerle (lokal ısı, etkilenen ekstremitenin elevasyonu, istirahat, eğer gerekirse aspirin gibi antiinflamatuar ajanlar) kontrol altına alınmaya çalışılır. Diğer taraftan derin ven trombozunun(DVT) , tanısı ve tedavisi zordur ve belirgin bir pulmoner emboli riski vardır. Bu bölümde temel olarak DVT, major komplikasyonları ve pulmoner emboliye değinilecektir. PATOFİZYOLOJİ DVT; en sık baldır venlerinde görülür. Başlangıç lezyonu (intimal lezyon olması gerekmez) ven kapakçığının arkasındaki trombosit çekirdeği oluşumuna bağlıdır(genellikle venöz staz görülür). Koagulasyon sisteminin aktivasyonuyla trombin oluşur ve irreversibl olarak trombosit agregasyonu ve trombus formasyonu görülür. Bundan sonraki süreçte trombus fibrin formasyonu gösterir, lokal fibrinolitik aktivite ve kan akım hızı bunu etkiler. Daha sonra trombus organize olur, 7 ila 10 gün içinde ven duvarına yapışır ve fibrinolizis resolve olur yani çözünür. Nadiren trombus yerinden ayrılır ve pulmoner emboliye neden olur. Rehabilitasyonda aşağıdaki üç faktör DVT riskini arttırır. Buna Virchow’s triadı denirs; a. Venöz staz: Alt ekstremite DVT’u oluşumuna neden olan temel faktördür. Nedenleri arasında; - Yatak istirahatı - İmmobilite (felçli ve spinal kord travmalı hastalarda risk artar) - 30 dakikadan fazla genel anestezi alma (eksternal iliak ve popliteal venlerde kan akım hızı % 50 azalır) - Cerrahi (uzanmaya bağlı ven kompresyonu, turnike kullanımı, femoral veya iliak venlere mekanik travma) - İlave medikal sorunlar(obesite, hipotansiyon, diabetes mellitus, staz dermatiti, varisler, kongestif kalp yetmezliğine bağlı dolaşım sorunları, sepsis, geçirilmiş DVT riski 2-3 kat artırır) - Yaş (40 yaş üzerinde risk orta-yüksek, 50 yaş üzerinde eksponensiyal olarak artar). b. Endotel hasarı: Damar duvarındaki endotel hasarının nedenleri arasında; - Direkt travma - Cerrahi (örneğin total kalça veya diz protez operasyonlarında venöz kink, femur ve pubisin internal rotasyonlarında femoral venin kesilmesi, özellikle anterior dislokasyon yaklaşımında ön kalça yapılarının dislokasyonu) - Doku hipoksisi - Önceki venöz trombozlar - Enfeksiyon - Doğum travması ( bu büyük olasılıkla hamilelik dönemindeki normal riskle kıyaslanınca postpartum periodtaki artmış riske bağlıdır) sayılabilir. c. Artmış koagulabilite: Sınırlı bir etkisi vardır. Nedenleri arasında; - Değişen kan elemanları - Dehidratasyon - Artmış trombosit agregasyonu (spinal kord yaralanmalarında-SCI) - Akut inflamatuar cevapta artan fibrinojen - Edinilmiş yetmezlikler örneğin postoperatif azalmış antitrombin III düzeyi - Medikal problemler (diabetes mellitus, kanserler özellikle akciğer adenokarsin... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.