abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26


Etiket Bulutu

İstanbul Özel Ders 18.yy osmanlı devleti basınç ve rüzgarlar önayak etmek çulluk matematik sanat gayeli pnömatik babalar günü dumanlanma karaçam geçenlerde test hazırlama ve geliştirme teknikleri fırlatılmak kuvay-i milliye yıldız tabya gaziler kalem pil 7. sınıf sinir sistemi başarılma patronluk mit ve mitoloji kavramları nar gibi öyküleme antakyada sefillerin özeti orta asya bozkır aile beyşehir omuzlamak halk sağlığı tiratlar eleştirmek beylik güvenilir çift camlı anadolu nedir bin yıl yaşayan canlılar kaldırıcı susku balık ihracat ve ithalatı yatay cant popper mektup türü 52 debrief epitelyum damla taş alan ölçmek nedir amper hesaplama endüstri sonlu farklar ve diferansiyel denklem çözümleri kan neden kırmızıdır obsesif kompulsif bozukluk maaş bordrosu gök bilimci sitem gece uçuşu ford deli bal organon kitabı hakkında bilgi natır ihsas ağ nedir ansız angel dinleyiş atom bombası etkileri 18 kasım uzunköprü korgeneral ayağını yorganına göre uzat insaflılık çiçekli bitkilerde üreme dpy a bursluluk sınav sonucu beyaz lale iki yıl okul tatil bursanın fethi edilgenlik elyaf üretimi heykeltraş yanar dağlar atatür bilim ve teknoloji sanat dalları bernoulli denklemi tezahür mesmu türk bayrağının organik bileşikler yönden özverili parelelkenar Karahanlı heybet kavramlaşma duyu organlarımız kontenjanlar timurlular sherlock holmes hovarda sakırtı liseler için ödevler


ÇİNİN METAL MAĞDENLERİ


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 3 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Acrobat Reader Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 84511 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

Çinin metal mağdenleri Kömür ve demir hariç olmak üzere Çin zannedildiğinin aksine olarak bakır, kur - şun, çinko, gümüş gibi bazı esas madenler hususunda çok fakirdir. Bu madenlerdeki Çin istihsâli, memleketin genişliğine ve ahalinin çokluğuna nisbetle ehemmiyetsiz - dir. Bu mütalâa, Cindeki mağden mevcudunun bir maden sanayiinin inkişaf etmesine kâfi gelmediğini ifade etmez. Maksat: şimdiye kadar Çinlilerce bile kabul edilen bir kanaatin tashihidir, zira bazılarının kanaatlarınca, Çin toprak altlan bir çok kıymettar ve mütenevi cevher zenginliklerinin deposu dur. Bu fikir bazen fazla nikbin istatistik ve tahminlerle takviye edilmektedir. Bunu anlamak için aşağıdaki satırları okuyalım : Manganez : Manganez cevheri bil - hassa Hünan, Kiangsi, Kuangtüng, Ku - angsi eyaletlerinde bulunmakta ve gayri kâfi derecede istihsâl edilmektedir. Kiangsi yatakları gibi yataklar bir çok seneler zarfında işletilmemiştir, bazıları da ( Hopei, Hüpeb ) araştırılmamış bile. Is - tihsâl olunan cevher % 45 nisbetinde ma - den ihtiva etmekte ve tamamen harice sevkedilmektedir. Bu cevher üzerindeki talep son senelerde azalmıştır. tutmuş olan dünya istihsâline % 42 ile iş - tırak etmiş ve 6.000 tonluk istihsâl yap - misti. En zengin yataklar Kiangsi cenubun - da bulunmaktadır; dahilî harplardan mü - teessir olduktan sonra, mandenler, mınta - kadaki asayıyışın teessüsündenberi faali - yetlerine devam etmektedirler. İstihsâl edilen cevherin büyük kısmı ilk evvel Kiü - kiang şehrinden ( Kiangsi eyaleti ) harice sevkedilmiştir. Fakat bilâhare, eyalet yol - larının bozukluğundan hasıl olan sevkiyat güçlüğü üzerine Kantondan geçilerek ce - nub yolu takip edilmiş ve Kuangtüng li - manlarından ihracat yapılmaya başlamış - tır. Bunun üzerine Kuangtüng eyaleti bazı kolaylıklar göstererek başka yerlerde 118 dolar olan ihracat resmini 75 e indirmiştir. Bu vaziyet karşısında Kiangsi hükümeti de ticarî muamelât üzerinde daha eyi bir kontrol tesis etmek için hususî bir büro ihdas etmiştir. Cevher alelûmum % 60 ilâ 65 Tungsten oksidi ihtiva etmekte ve ekseriyetle Kalay, Molibden, Bakır ve Arsenik emlâhi ile bir arada bulunmaktadır. Yukarıda saydığımız yataklardan başka az ehemmiyetli bir kaç yatak ta Kuangside ve huduttaki Kuantung ve Hünan eya - letlerinde bulunmaktadır. Tungsten : Çin dünyanın en büyük Kurşun ve Çinko : En mühim cevher tungsten müstahsilidir; 1933 te, 14.000 t. yatakları Hünan eyaletinde bulunmaktadır. Kurşun cevherinin maden nisbeti % 57 ilâ 62 dir; çinkonunki ise % 36 ilâ 42 dir. Çangşada tesis edilmiş bir fabrika kurşun cevherini muamele ederek senede 2 ilâ 3.000 ton mağden istihsâl etmektedir. Çinko cevherinin bir kısmı, madenin 6 km. yakınındaki Süngpo fabrikasında muamele edilmekte ve en büyük kısmı da harice gönderilmektedir. Yünnan eyaleti her iki cevherden se - nede 300 ilâ 400 ton istihsâl ederek kurşun ve çinko zenginliğinde ikinci dereceyi işgal etmektedir... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.