abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26


Etiket Bulutu

İstanbul Özel Ders bahriyeli barbaros hayrettin paşa fantom ayıkmak daha da anayasamızda yer alan sosyal haklar hikayeler değerlendirme ve kayıt tutma sosyal sigorta ac motor hız kontrol uygulamaları pire kıldırma metil etil keton deney tüpü lise giriş sınavı soruları kum fırtınası yer kabuğu nelerden oluşur beslenme şekillerine göre canlılar oyuntu tez proje heykel lve mesleki rehberlik floresan ödünlü debbağ sayım amish internet medyası kitap ciltleme itidalli küçümseme sürünceme atatürkün bilim ile ilgili sözleri nevaziş eğitim teknolojileri bağ fiil ses nasıl yayılır iran mitolojisi kadınsız cumhuriyet ile gelen yenilikler ses yansıması himen başkalaşım geçiren hayvanlar bölgeler haritası atatürk ve kültür insan ve canlı faullü itfaiye eşeysel hücreler iki yıl okul tatil geleneksel sanatlarımız harfli ifadelerde dört işlem cumalıkızık arşimed zekat imaj gübre ingilizce davet adli sicil belgesi gaziantep elmalık tekstil boya makineleri açısal hür dünya ve kara batı sitesi aile sirketleri 1. sınıf tacirler veri tabani ate bir köşeye koymak arçelik +organizasyon yapısı atatürk anı japon kültürü şanzıman iş makinaları staj 5. henry andorra öpüşme solucanlar bergama krallığı tekbencilik mezraa promotion aksiyon esire orijinal suç olmak 6. sınıf ders planı alternatif elektrik sendika desi küresel ayna üreme sistemindeki hormonlar tembellik skandiyum iskandil basın yayın


ÇİNİN METAL MAĞDENLERİ


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 3 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Acrobat Reader Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 84511 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

Çinin metal mağdenleri Kömür ve demir hariç olmak üzere Çin zannedildiğinin aksine olarak bakır, kur - şun, çinko, gümüş gibi bazı esas madenler hususunda çok fakirdir. Bu madenlerdeki Çin istihsâli, memleketin genişliğine ve ahalinin çokluğuna nisbetle ehemmiyetsiz - dir. Bu mütalâa, Cindeki mağden mevcudunun bir maden sanayiinin inkişaf etmesine kâfi gelmediğini ifade etmez. Maksat: şimdiye kadar Çinlilerce bile kabul edilen bir kanaatin tashihidir, zira bazılarının kanaatlarınca, Çin toprak altlan bir çok kıymettar ve mütenevi cevher zenginliklerinin deposu dur. Bu fikir bazen fazla nikbin istatistik ve tahminlerle takviye edilmektedir. Bunu anlamak için aşağıdaki satırları okuyalım : Manganez : Manganez cevheri bil - hassa Hünan, Kiangsi, Kuangtüng, Ku - angsi eyaletlerinde bulunmakta ve gayri kâfi derecede istihsâl edilmektedir. Kiangsi yatakları gibi yataklar bir çok seneler zarfında işletilmemiştir, bazıları da ( Hopei, Hüpeb ) araştırılmamış bile. Is - tihsâl olunan cevher % 45 nisbetinde ma - den ihtiva etmekte ve tamamen harice sevkedilmektedir. Bu cevher üzerindeki talep son senelerde azalmıştır. tutmuş olan dünya istihsâline % 42 ile iş - tırak etmiş ve 6.000 tonluk istihsâl yap - misti. En zengin yataklar Kiangsi cenubun - da bulunmaktadır; dahilî harplardan mü - teessir olduktan sonra, mandenler, mınta - kadaki asayıyışın teessüsündenberi faali - yetlerine devam etmektedirler. İstihsâl edilen cevherin büyük kısmı ilk evvel Kiü - kiang şehrinden ( Kiangsi eyaleti ) harice sevkedilmiştir. Fakat bilâhare, eyalet yol - larının bozukluğundan hasıl olan sevkiyat güçlüğü üzerine Kantondan geçilerek ce - nub yolu takip edilmiş ve Kuangtüng li - manlarından ihracat yapılmaya başlamış - tır. Bunun üzerine Kuangtüng eyaleti bazı kolaylıklar göstererek başka yerlerde 118 dolar olan ihracat resmini 75 e indirmiştir. Bu vaziyet karşısında Kiangsi hükümeti de ticarî muamelât üzerinde daha eyi bir kontrol tesis etmek için hususî bir büro ihdas etmiştir. Cevher alelûmum % 60 ilâ 65 Tungsten oksidi ihtiva etmekte ve ekseriyetle Kalay, Molibden, Bakır ve Arsenik emlâhi ile bir arada bulunmaktadır. Yukarıda saydığımız yataklardan başka az ehemmiyetli bir kaç yatak ta Kuangside ve huduttaki Kuantung ve Hünan eya - letlerinde bulunmaktadır. Tungsten : Çin dünyanın en büyük Kurşun ve Çinko : En mühim cevher tungsten müstahsilidir; 1933 te, 14.000 t. yatakları Hünan eyaletinde bulunmaktadır. Kurşun cevherinin maden nisbeti % 57 ilâ 62 dir; çinkonunki ise % 36 ilâ 42 dir. Çangşada tesis edilmiş bir fabrika kurşun cevherini muamele ederek senede 2 ilâ 3.000 ton mağden istihsâl etmektedir. Çinko cevherinin bir kısmı, madenin 6 km. yakınındaki Süngpo fabrikasında muamele edilmekte ve en büyük kısmı da harice gönderilmektedir. Yünnan eyaleti her iki cevherden se - nede 300 ilâ 400 ton istihsâl ederek kurşun ve çinko zenginliğinde ikinci dereceyi işgal etmektedir... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.